I et notat til politikerne i Trondheim skriver kommunedirektør Morten Wolden og helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli at man forventer en betydelig smitteøkning i inneværende uke.

- Vi har hatt 723 smittede i løpet av fire dager i uke 1 mot 542 i hele uke 52. Omikron utgjør nå over 80%, den gir et mildere forløp, i alle fall for fullvaksinerte personer under 60 år.

Videre skriver de at det fortsatt ikke finnes nok kunnskap om uvaksinerte, eldre personer og personer med underliggende sykdommer knyttet til omikron-smitte.

- Dagens strenge tiltak kombinert med boosterdoser resulterte i reduksjon av antall smittede med delta, men vi ser en kraftig økning med Omikron, og denne økningen forventes å bli enda kraftigere om det åpnes mer opp for å møtes i sosiale sammenhenger.

Man påpeker også at selv om omikron synes å være mildere, er den mer smittsom. Det kan påvirke samfunnet negativt om smitteomfanget øker betydelig, skriver kommunedirektøren.

Vurderer ny teststasjon

Kommunen har spurt sivilforsvaret om hjelp til å sette opp en stasjon på Tiller hvor man leverer ut tester.

Det er bekreftet og akseptert av dem torsdag ettermiddag. Det er planlagt oppstart tirsdag til uken.

Leütenhaven har foreløpig god kapasitet, men det tas høyde for at det kan bli større belastning etter hvert som flere tester positivt.