Forsvaret med erkjennelse, men viser til at de har hatt tilbud siden 1947: – Det er nytt for meg

Krigsveteranen fikk psykiske plager av FN-tjenesten. Hjemme i Norge fikk han ikke oppfølging. Nå svarer Forsvaret.