– Etter min oppfatning er de tilrettelagte avhørene uten bevisverdi.

Det sier advokat Frode Wisth, som er forsvarer for trondhjemmeren som er tiltalt for å ha forgrepet seg på 45 unge jenter over nett.

Flere av jentene i den omfattende overgrepssaken var under 16 år da de ble avhørt, og det er derfor gjennomført tilrettelagte avhør på Barnehuset, som har blitt avspilt i tingretten de siste ukene.

I flere av avhørene har avhørerne gått for langt i hva de har sagt til jentene innledningsvis i avhøret, har både statsadvokat Per Morten Schjetne og forsvarer Frode Wisth anført i retten.

– Ødelagte bevis

– Man konstaterer skyld tidlig i etterforskningen. Det er ikke bare avhøreren som gjør det. Hun hadde fått beskjed fra etterforskningsleder om å si det – altså før man tar avhøret, sier Wisth.

– Bevisene der er ødelagt. Det har faktisk politiet gjort selv, til tross for at man faktisk forsøkte å korrigere, sier Wisth.

Han viser til at forsvarer tok kontakt med politiet umiddelbart etter at de fikk se de første avhørene.

– Man forsøkte på et tidlig tidspunkt å få til avhør som skal være av en viss kvalitet.

I ett av avhørene tidligere denne uken, forklarte for eksempel hun som avhørte en fornærmet jente at de har pågrepet en mann i Trondheim, som har utgitt seg for å hete Ståle Hansen og betalt unge jenter for å sende overgrepsbilder og -videoer til ham.

Disse avhørene har vært tema i rettssaken flere ganger de siste ukene.

– Jeg tenker at her har man gått for langt. Det er naturlig å si noe om saken innledningsvis, men man burde spurt «Har du hatt kontakt med noen på nettet som har tilbudt deg penger for at du skal gjøre det ene eller det andre?». Det skulle jeg ha ønsket at saken startet med, sa Schjetne i retten onsdag.

Statsadvokaten: Kan stole på forklaringene

Men der forsvarer mener at disse avhørene ikke har noe bevisverdi, er påtalemyndigheten uenig.

Schjetne mener at et sånt spørsmål ville ha hatt en helt annen bevisvekt enn når det ble spurt «Har du hatt kontakt med Ståle?».

– De har fått opplysninger om hva tiltalte skal ha gjort. Det har jeg likt så dårlig. Jeg har mistrivdes med å se på dette. Det er noe som heter uskyldspresumsjon, sier statsadvokaten.

Han trakk fram at det er andre ting som gjør at man likevel kan stole på deres forklaringer.

– Jeg er ikke bekymret, og det er på grunn av det som kommer fram i avhøret, sier han, og trekker fram at mange av jentene synes at dette er ubehagelig å snakke om, de er redde for om foreldrene får vite om dette, og de skjemmes over det de har gjort.

– Disse jentene har ikke lyst til å snakke om saken i det hele tatt. Det er det som er settingen. Jeg har ingen bekymring for om de skal ha fortalt om noe drøyere enn det de har gjort, sa han.

Ikke funnet overgrepsmateriale

I sin prosedyre fredag, trekker forsvarer Wisth fram at det i denne saken ikke er gjort noe beslag av overgrepsmateriale, foruten noen få bilder og skjermdumper som tidligere i rettssaken har blitt omtalt som «upassende».

Han trekker fram at politiet har beslaglagt flere titalls lagringsenheter, og at det er politiets fagfolk på data som har gått gjennom beslaget.

– Hadde det vært noe, hadde han funnet det. Det er min påstand. Det er beslaglagt titalls lagringsenheter. Det er ikke funnet noe.

Videre viser han til at påtalemyndigheten har vist til at tiltalte hadde PCer med VPN-løsninger og krypteringer.

– Hva sier det oss? Jeg vil tro at alle profesjonelle aktører i denne saken har VPN-løsninger og kryptering. Det viktige er at PCen var åpen da politiet kom.

Forsvarer: – Mener aktor ber om alt for lang fengselsstraff

Forsvarer Frode Wisth sa avslutningsvis fredag at han mener at den påstanden statsadvokaten har kommet med om 17 års fengsel, er alt for streng. Han sier at med aktors tolkning av skyldspørsmålet, kan man likevel ikke snakke om mer enn 8-10 år. I tillegg har han i dag gått gjennom hver enkelt tiltalepost, og mener at tiltalte må frifinnes for flere av dem. Derfor mener han også at straffen må reduseres tilsvarende.

Han la fredag ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte.

Videre sa medforsvarer Karianne Tilseth Berg at hun mener at det ikke finnes grunnlag for erstatningsansvar.

– Han skal uansett ikke dømmes for mer enn det finnes bevisgrunnlag for, sier hun.

Les også

Startet med fem betalingskort: Slik avdekket politiet den omfattende overgrepssaken