– Dette er en stor merkedag for det norske maritime kompetansemiljøet. Verden står overfor stadig mer komplekse utfordringer, også knyttet til havrommet, og vi skal drive forskning og utdanne kandidater som kan bidra til at utviklingen av både eksisterende og nye havnæringer skjer på nye og bærekraftige måter. Bevilgningen til Ocean Space Centre er et betydelig grep for å få til dette, sier rektor Anne Borg ved NTNU til egen nettside.

Statsrådene Iselin Nybø (V) og Linda Hofstad Helleland (Høyre) bragte nyheten om at en bevilgning på 6,9 milliarder kroner ville være en del av forslaget til neste års statsbudsjett. Endelig fasit vil ikke komme før Stortinget har ferdigbehandlet statsbudsjettet.

Beregningene i forprosjektet viser at et fullverdig Ocean Space Centre vil ha en prislapp på 7,9 milliarder kroner. Reguleringsplanen ble godkjent av bystyret i Trondheim kommune 2. september. Planlagt byggestart er sommeren 2022.

LES OGSÅ: Ocean Space Centre vedtatt. Nå varsler naboer ny runde: – Vi føler oss ikke hørt overhodet