Gry Camilla Tingstad fra Utdanningsforbundet, Ingrid Bjørkøy fra foreldreopprøret og Sara Shafighi (Ap) fra oppvekstkomitten i debatt fra klokken 19.30 mandag 16. november 2020.