Foreldre i barnehagen vurderer politianmeldelse: – Barn blir straffet, mobbet og skjelt ut

– Flere av hendelsene havner inn under definisjonen av omsorgssvikt og mobbing, både av barn og ansatte. Både enkelthendelser, og det samlede omfanget av alvorlige hendelser, kan være grunnlag for politianmeldelse.