For to år siden valgte Renate (26) å legge karrieren på hylla. Nå kan hun få Marit Bjørgen som mentor

Hun satset alt på å bli en så god skiløper som mulig. Nå er det trenerrollen Renate Bergset Tjetland for alvor sikter seg inn på.