Se for deg at det sitter ei sliten, gammel 50-kronerseddelpresse i kjelleren på Rådhuset. Ved den sitter en av kommunedirektør Morten Woldens betrodde direktører, som fôrer pressen med fint bomullspapir, og sirlig kontrollerer vannmerket, sølvtråden, og trykket. Om direktøren jobber effektivt, bruker hun litt over ett minutt på to sedler. 100 kroner i minuttet. Nesten 6 000 kroner i timen. 140 000 kroner hver dag.

Når året er omme, har seddelpressa spydd ut 51 millioner kroner.

Se så for deg at det ved siden av seddelpressa står ei fyringsovn. Ovnen trenger noe som brenner godt, for å holde Rådhuset godt og varmt gjennom vinteren og trøndersommeren. Og at i stedet for å bruke ved, olje eller kull, fôres ovnen med sedlene fra seddelpressa. 51 millioner kroner, opp i røyk, på et år.

Et absurd og useriøst eksempel, tenker du kanskje. Men sannheten er at disse 51 millionene ville kommet mer til nytte som oppvarming av Rådhuset, enn å ødsles ut på å holde kommunale boliger tomme i et år.

Les også

Nidaros avslører: Kommunen brukte i fjor 51 millioner på tomme boliger. Samtidig står denne trebarnsmoren og over 100 andre i boligkø.

De rødgrønnes største budsjettsatsning de siste åra viser seg å være tomme, kommunale boliger. Hvem ville trodd det? Det er sannsynligvis ikke noen annen sektor eller budsjettpost i kommunen som kan vise til en vekst i driftsbudsjettene på smått utrolige 83,53 prosent på to år. Hver dag en person som trenger det, venter på kommunal bolig i Trondheim, brukes 140 229 kroner på at boliger står tomme.

Det er bra at kommunedirektøren vedgår at dette er sløsing med kommunale penger. Men når gikk det egentlig opp for kommunen? Ble det sløseri da summene som gikk opp i røyk økte fra tre til ti millioner i året? Eller fra ti til 27 millioner? Hvorfor gikk ikke alarmen tidligere? Er det vanskelig å erstatte små, uegnede boliger med større boliger som svarer til behovene?

Ordfører Rita Ottervik uttaler at «dette har nok vært et problem, men vi har ikke vært oppmerksomme på at det var så stort». Men hvorfor har ikke politikerne blitt gjort oppmerksomme på det? Hvordan kan kommunens ledelse ikke ha fått det med deg, når Høyre helt konkret i to år har foreslått å selge unna flere av kommunens små boliger, for å frigjøre penger til å kjøpe større og mer egnede boliger til de som står i kø?

Bare for å sette pengebruken i perspektiv: I sitt budsjett for 2020 flyttet de rødgrønne partiene på 96,5 millioner kroner sammenlignet med kommunedirektørens budsjettforslag, for å finansiere sine satsninger. Over halvparten av dette kunne vært dekt inn av kommunens «tomme boliger-seddelpresse».

Blant satsningene er Matsentralen: «De rødgrønne øker den årlige rammen til Matsentralen Trondheim. Sammen med bidrag fra næringslivet og frivillige organisasjoner er dette avgjørende for at de skal få realisert potensialet som blant annet innebærer å levere overskuddsmat til flere tusen mennesker som lever i fattigdom», skrev det rødgrønne flertallet i sitt budsjett.

300 000 kroner - eller to dagers drift av tomme, kommunale boliger.

Allerede før 1. januar i år var passert hadde kostnaden for kommunens tomme boliger helt sikkert oversteget de rødgrønnes styrking av ROS - senter for spiseforstyrrelser. Den er på 100 000 kroner.

Tapet på å la kommunale boliger stå tomme, tilsvarer den kommunale opptrappingen av skolehelsetjenesten - tjue ganger.

Og kommunens «satsning» på tomme kommunale boliger i 2019 er tjueåtte ganger større enn satsningen på det profesjonelle kulturfeltet i 2020.

Oppsiden ved denne fortellingen er at det tross alt er langt færre som står uten kommunal bolig i dag, enn for et par-tre år siden. I september 2017 sto 265 personer i kø for kommunal bolig, nå er tallet nede i 110.

Det er gledelige nyheter, men liten trøst for dem som fortsatt venter, mens boliger står tomme. Og enn så lenge går 140 230 kroner opp i røyk for hver dag de venter.

HØR DAGENS PODKAST-KOMMENTAR, "SEDDELPRESSA OG FYRINGSOVNEN":

Podkasten er også tilgjengelig på Apple Podcasts, Spotify og Acast.