For å kunne kjøpe boligen til 6,5 millioner kroner, var han avhengig av å kunne leie ut. Nå har han møtt selgerne i retten

Han fikk både muntlige og skriftlige forsikringer om at leiligheten i sokkelen var godkjent for utleie. Nå føler han seg lurt av selgerne.