Det var 23. februar i år at trondhjemmeren i 40-årene var på tur fra Trondheim til Oppdal. I Sokndal havnet han i kø, og bestemte seg for å ta en forbikjøring i forbikjøringsfeltet.

Han var på vei forbi bilkøen da en annen bil la seg ut rett bak ham. For å komme seg forbi rekka med biler slik at bilen bak også kom seg forbi, gasset han på. I Trøndelag tingrett forklarte sjåføren at han følte seg presset til å kjøre fortere enn han trengte på grunn av bilen som fulgte bak ham.

På den aktuelle strekningen i Sokndal er fartsgrensa 80 kilometer i timen. Mannen forklarte til retten at han trodde det var 90-sone der, slik det hadde vært før. Politiet målte farten hans til 117 kilometer i timen.

Han erkjente seg skyldig etter siktelsen for å ha kjørt for fort, og sa seg enig i at saken ble avgjort som en tilståelsessak. Han ønsket dog ikke fortsatt førerkortbeslag og forklarte deriblant at han ikke da kunne bidra med kjøring av barna til fritidsaktiviteter eller et prosjektarbeid han pendler til.

Tingretten mente fartsovertredelsen hadde skjedd som et ledd i en ellers aktsom forbikjøring, slik at forholdet skulle vurderes noe mildere. I vurderingen ligger det at forbikjøringen skjedde i et forbikjøringsfelt som ikke medførte at medtrafikanter måtte tilpasse sin kjøring. Veien skal ha vært tørr og sikten god, samtidig som fartsovertredelsen lå i nedre sjikt for tap av førerretten.

Mannens forklaring om at han følte seg presset til å gjennomføre forbikjøringen slik han gjorde, så retten helt bort fra: «Det er siktede som er ansvarlig for sin hastighet, og han kunne og burde avbruttforbikjøringen i en slik situasjon», heter det i kjennelsen.

Om spørsmålet om videre førerkortbeslag, skriver retten: «Det er ikke holdepunkter for at tap av førerretten i fire måneder er mer byrdefullt for siktede enn det som er normalt».

Mannen er nå dømt til en bot på 12.500 kroner. Han ble også fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på fire måneder fra førerkortet først ble beslaglagt.