Det kommer fram i et notat, levert fra helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i et notat til formannskapet tirsdag.

I stedet ønsker kommunedirektøren at de rusavhengige, som inntil nylig holdt til i Jarleveien 10, flyttes i brakker på en kommunal tomt på Østmarka, ifølge notatet.

Adresseavisen har også omtalt saken.

«På nabomøte på Lademoen i slutten av oktober ytret nabolaget stor skepsis til å benytte Innherredsveien som erstatningsbolig. Kommunedirektøren har tatt dette på alvor og tatt en ny gjennomgang for å se på mulige andre løsninger», skriver Dehli i notatet.

Dehli skriver til formannskapet at kommunen ikke har noen ledige bygg stående tilgjengelig for denne typen hendelser.

Da kommunen vurderte dette i august 2022 var det snakk om bygg som enten skulle ombygges eller selges.

«Kommunedirektøren har på nytt tatt en gjennomgang og erfarer de samme utfordringene som i august. Det har ikke kommet nye bygg som anses egnet for tiltaket. Kommunedirektøren velgeruansett å gå bort i fra Innherredsveien 51 som erstatningsbolig, av hensyn til innbyggerne i området og det videre arbeidet med områdeløft Lademoen», skriver helse- og velferdsdirektøren i notatet.

Jarleveien er Trondheim kommunes største enkelttiltak for rusavhengige. Etter en brann i sommer har hele B-fløyen blitt ubeboelig etter skadene. Det ble da bestemt at 14 leiligheter i Innherredsveien 51 skulle bli midlertidig hjem for de berørte, noe naboer reagerte kraftig på.

Les mer om naboenes reaksjoner på forslaget her.

Det er disse reaksjonene Dehli sikter til at kommunedirektøren har vektlagt. Ifølge notatet skal de nye erstatningsboligene være klar til å tas i bruk i månedsskiftet januar/februar.

Forslaget høstet også kritikk politisk.

– Lademoen har tatt en ganske stor belastning. Vi har hatt diskusjoner om at vi ikke ønsker at alle i denne gruppen skal bo på samme sted og at det blir getto-tendenser. Så får folk på Lademoen svaret at det er der det må skje. Dette skjer uten at de blir involvert og informert, sa Ingvild Skjøtskift (H) da saken ble diskutert i formannskapet i november.

Erling Moe (V) oppfordret i samme møte politikerne til å ta selvkritikk.

– Her burde vi vært tidligere ute. Det kan vi ta på vår kappe, flere av oss. Jeg ser ingen lett vei ut, men det er mulig Skjøtskift har et poeng. Ta en restart, og det er lurt å gjøre det nå, sa han.