Gå til sidens hovedinnhold

Flere tusen sitter i karantene i Trondheim - disse reglene gjelder

Kommuneoverlege Tove Røsstad, anslår at flere tusen sitter i karantene i Trondheim. Men hvilke regler gjelder egentlig?

Smittevernkontoret i Trondheim kommune har ikke lenger kapasitet til å ringe til personer som settes i karantene. Nå sendes det ut SMS-er over en lav sko.

Innbyggere i Trondheim settes i både karantene og i ventekarantene. Men hvilke regler gjelder egentlig?

Dette sier FHI:

Hvis du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19 (smittekarantene), fordi du har vært på reise i et land, eller område, med mye smitte (innreisekarantene), eller fordi du deler bolig med noen som er i smittekarantene (ventekarantene). Fullvaksinerte (fra en uke etter andre vaksinedose) trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 15 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakt med en smittet. De behøver ikke være i karantene frem til test-svar foreligger.

Smitte- og innreisekarantenen varer i 10 døgn, men kan forkortes hvis du tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst, eller etter siste kontakt med den som er smittet jf covid-19 forskriften §4c).

Hvis du er i smittekarantene er det anbefalt at du tester deg både ved oppstart av karantenetiden og før den avsluttes, selv om du ikke har symptomer. Dersom du ikke tester negativt på en PCR-test som tidligst er tatt 7 døgn etter ankomst, eller etter siste kontakt med den som er smittet, må du være i karantene i 10 døgn. Det er krav om test døgn 7 etter ankomst for alle som er i innreisekarantene. Kommuner skal tilby mulighet for test døgn 7 etter ankomst for de som oppholder seg på karantenehotell.

Husstandsmedlemmer til personer i smittekarantene skal være i ventekarantene inntil personen har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller dersom du selv tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person. For de som er i ventekarantene gjelder samme råd om avstand som for de som er i annen karantene.

Dersom nærkontakten er vaksinert (3 uker etter første dose), behøver ikke husstandsmedlemmene å være i ventekarantene. Husstandsmedlemmer som er vaksinerte behøver heller ikke være i ventekarantene.

Når du er i karantene, gjelder følgende:

 • For innreise: Du skal være i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. Karantene kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst.
 • For nærkontakt: Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den som er smittet. Dersom du oppholder deg i en bolig med en annen som i løpet av karantenetiden får positivt testresultat må du starte på en ny karanteneperiode fra siste tidspunkt dere hadde kontakt. Karantenen kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den smittede.
 • Ventekarantene: Du skal være i karantene til personen du bor sammen med, og som er nærkontakt til en smittet, har testet negativt.
 • Alle som kan ha vært utsatt for smitte med covid-19 siste 10 dager, bør teste seg, se Testkriterier
 • Når du er i karantene bør du holde god avstand til eldre barn og andre voksne.
 • Også eldre barn som er i karantene bør, i den grad det er mulig, unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer.
 • For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at de er i karantene til ditt prøvesvar foreligger. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden skal du være i isolering, og smittesporingsteamet i din bydel eller kommune vil gjøre full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Kommentarer til denne saken