Forrige uke deltok elleve rektorer ved skoler i Lerkendal bydel på en nettverkssamling i London.

«Hvilken signaleffekt sender dette til lærere og andre ansatte i skolene som jobber «på gulvet», som daglig må «snu på krona», snu om på planer og være kreative pga. manglende ressurser», skriver en tipser til Nidaros, som ønsker å være anonym.

Ressursspørsmålet til trondheimsskolen har vært mye debattert de siste to årene. Senest i januar i år skrev Nidaros om situasjonen ved en skole i Klæbu, der både foreldre og rektor fortalte om en krevende hverdag.

Nidaros har vært i kontakt med flere av rektorene som deltok på turen til London. Ingen har villet svare på spørsmål knyttet til samlingen. En rektor stilte til intervju, men valgte senere å trekke uttalelsene sine, og henviste til kommunalsjefen for kommentar.

– Har ikke fått munnkurv

Konstituert kommunalsjef for skole i Trondheim kommune, Jannicke Akse, sier rektorene ikke har fått munnkurv. Heller ikke hun har ønsket å stille til intervju i saken, men besvarer spørsmål fra Nidaros skriftlig per e-post.

«Ytringsfrihet gjelder for alle», skriver hun.

Hun forstår at turen til London kan skape reaksjoner.

«Det er forståelig at noen kan reagere på dette, men samtidig er det viktig at også skoleledere utvikler sin kompetanse, sitt profesjonsfellesskap og sine nettverk», uttaler Akse.

Akse opplyser at totalt elleve rektorer fra Lerkendal bydel deltok på samlingen.

Turen skal ha kostet 8.000 kroner per person, ifølge Akse som vektlegger at en del av rektorene har dekket deler av kostnadene selv.

Akse forteller at nettverkene ikke drar på slike samlinger ofte, og at i etterkant av pandemien er det viktig å drive utviklingsarbeid, utvikle gode ledere og læringsfellesskap.

Derfor dro de til London

Ifølge Akse er bakgrunnen for London-turen lederutvikling, og å utvikle fellesskap for nettverket.

«Flere detaljer må etterspørres fra nettverket selv,» skriver Akse i en e-post.

Ingen av rektorene Nidaros har vært i kontakt med har, som sagt, ønsket å svare på spørsmål knyttet til England-turen.

– Hvorfor velger man å legge en slik tur til utlandet?

«Dette handler om læring og hva som kan utvikles i egne skoler etter å ha sett skoledrift og utvikling på skoler i England. Dagene har vært benyttet til skolebesøk og skoleutvikling», er svaret fra Akse.

Bevilget ekstra midler

Det ble bråk i skolesektoren da kommunedirektør Morten Wolden la fram sitt forslag til budsjett og kommuneplan tilbake i 2020. Forslaget omfattet kutt i skolen på totalt 29,5 millioner kroner over fire år.

Det resulterte i at Facebook-gruppa «Foreldreopprør i trondheimsskolen» vokste fra null til 8000 medlemmer på én uke.

Da politikerne hadde budsjettet oppe til behandling det året, ble de rødgrønnes forslag vedtatt. De satt blant annet av 107,5 millioner kroner til grunnbemanning i skolen i 2021-2024, 28,5 millioner kroner til å opprettholde lærernormen og 16 millioner kroner til «laget rundt eleven».

Men foreldrene var ikke fornøyde.

«Det er fint at de viser at de begynner å satse mer på skolen, men samtidig så er det ikke i nærheten av nok ut fra slik situasjonen er i dag,» uttalte lederen av foreldreopprøret, Katrin Øwre, til Nidaros.

Da budsjettet for 2022 og økonomiplanen for 2022–2025 var til behandling i desember i fjor, foreslo kommunedirektøren å øke skolenes driftsramme med 18,2 millioner kroner. De rødgrønne foreslo i tillegg å bevilge fire millioner kroner til økt grunnbemanning i skolen i 2022, og åtte millioner de påfølgende årene.

I forslaget som til slutt også ble vedtatt, er det også satt av 25 millioner kroner til fagfornyelse i skolen.