– Vi opplever at mange flere slår opp telt og hengekøyer for overnatting ved Jonsvatnet i 2020 enn tidligere år. Sannsynligvis er det koronaen som slår inn. Folk søker ut i naturen når tilbud de ellers benytter seg av er stengt, sier Ole Martin Fæster i Trondheim kommune på den kommunale nettsiden Trondheim2030.no.

For å verne om drikkevannet er det nå forbudt å campe nærmere vannet enn 100 meter.

Inspeksjonsrundene rundt drikkevannskilden er trappet opp for å møte utfordringen som Trondheim bydrift opplever, med økt trafikk med mange overnattingsgjester rundt vannet. En enkelt dag i mai måtte de bortvise over 30 personer som campet ulovlig bare noen få meter fra drikkevannet, ifølge kommunen.

På tross av mange opplysningsskilt rundt vannet er det fortsatt folk som ikke er klar over de forbudene som gjelder i området. Ifølge kommunen er det flere som ignorerer reglene.

Dette er reglene:

  • Det ikke er lov å campe nærmere enn 100 meter fra vannet.
  • Bading i Jonsvatnet er forbudt.
  • Det samme er ridning utenfor offentlig vei, og bruk av bensin- eller dieselmotor på vannet.
  • Alle hunder er underlagt båndtvang når de er mindre enn 50 meter fra vannet.
  • Tømming av avfall her er selvsagt også forbudt.