En nasjonal meningsmåling, gjennomført av InFact på vegne av Nidaros, Nordlys, Avisa Nordland, BA og iFinnmark viser at majoriteten av det norske folk mener det var en tabbe å åpne grensene mot europeiske land 15. juli uten karanteneplikt.

Mens 26,5 prosent av de spurte mener det var riktig å åpne grensene mot europeiske land, mener 56,4 prosent at det var en tabbe.

I aldersgruppen 30–44 år mener 65,5 prosent av de spurte at grenseåpningen var en feil, mens aldersgruppen over 65 år i minst grad mener det var en tabbe å åpne grensene (se egne tabeller nederst i saken).

Undersøkelsen ble gjennomført av InFact 4. august, etter flere dager med økt smitteøkning i samfunnet. Sammenliknet med tidligere i sommer, er smittetrenden i Norge nå klart stigende.

Spesielt stor er forskjellen i hvordan velgerne av de ulike politiske partiene har svart i undersøkelsen.

Hele 73,7 prosent av Senterparti-velgerne som deltok i spørreundersøkelsen svarte at det var en dårlig avgjørelse av myndighetene å åpne opp grenseovergangene.

– Det er regjeringa og helsemyndighetene sammen med FHI som har fagkompetansen på dette. Det Senterpartiet derimot har vært kritiske til, er at regjeringen har åpnet opp for flere ulike aktører før man åpnet opp for barnefotballen, særlig i de områdene der det ikke er så mange alternativer for ungene, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum når Nordlys ber han kommentere spørreundersøkelsen onsdag.

Blant dem som svarte at det var riktig av myndighetene å gjenåpne grensene finner vi flest velgere fra Høyre og Venstre. 46,2 prosent av venstrevelgerne og 39,3 prosent av høyrevelgerne svarte at de mener det var riktig av myndighetene å tillate gjennomfart over grensene.

Gudmundsen: – En del skyldes feil hos aktørene

Stortingsrepresentant for Høyre, Kent Gudmundsen, sier at det har vært viktig for Høyre å lytte til faglige råd og basere politikken på det.

– Dette har jo vært råd ifra Folkehelseinstituttet og helsemyndigheter. Det ble gjort vurderinger på om man skulle åpne opp for passeringer over grensene igjen, etter en lang periode med svært lav smittespredning i Norge. Både næringsliv og reiseliv var svært opptatt av dette, for å sikre arbeidsplasser og økonomi, så det er ikke usannsynlig at Høyres velgere gjør de samme vurderingene som regjering og myndigheter, sier stortingspolitiker Kent Gudmundsen (H) og legger til:

– Mange av smittetilfellene de siste dagene har vært relatert til feil som har blitt gjort hos de aktørene som har hatt aktivitet, og ikke grenseåpninga i seg selv, da tenker jeg på Hurtigruta-saken.

– Følg retningslinjene

Har du en beskjed til de som vurderer å ta seg en tur over grensa i nærmeste fremtid?

– Er det en grønn sone så skal de bare følge retningslinjene. Men jeg vil nok en gang understreke hvor viktig det er å følge FHIs smittevernsnegler, også tror jeg folk må være innstilt på justeringer i tida fremover, sier Gudmundsen.

I løpet av de siste to ukene i juli har om lag halvparten av de nye tilfellene med kjent smittested rapportert smitte etter reise utenlands, det opplyste Siri Helene Hauge ved FHI i sin ukesrapport for 20. – 26. juli, like før utbruddet på Hurtigruta.

– Av disse har de aller fleste, 47 av 56 personer, vært på reise til land som er omfattet av karanteneplikt ved innreise til Norge. De landene vi har flest registrerte tilfeller fra, er Kosovo, Serbia og Sverige. I samme periode ble ni personer smittet etter reise til Danmark, Polen eller Tyskland, land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene, altså såkalte «grønne land», sa Hauge

Smitten øker

I etterkant av smitteutbruddet på Hurtigruta har det for første gang siden pandemien startet oppstått en økende trend i antall smittede i Norge.

Enda en person i Tromsø testet tirsdag positivt for korona. Det opplyser kommunen i en pressemelding tirsdag kveld. Den smittede reiste til Tromsø med fly fra utlandet i slutten av juli. Foruten tilfellene på MS Roald Amundsen, er dette det første positive tilfellet i Tromsø siden 8. juli, ifølge kommunen.

Etter en uke med nye smittetilfeller svarte hele 49 prosent av dem som deltok i meningsmålingen at de forventer seg en smitteøkning utover høsten, og at det vil bli nødvendig med strengere tiltak.

– Det forstår jeg, det er ingen tvil om at de siste hendelsene skaper bekymring, for det finnes enkeltaktører og enkeltpersoner som ikke tar innover seg alvoret og bidrar til å skape usikkerhet og utrygghet, da er det viktig at vi slår hardt ned på det. Dette er fortsatt en stor dugnad, sier stortingspolitiker Gudmundsen (H).

Vedum (SP) sier seg enig med Gudmundsen og understreker behovet for lokale restriksjoner.

– Jeg skjønner den reaksjonen, og jeg kjenner jeg går med samme uroen selv. Så lenge vi har korona trenger vi ulike tiltak, om det er smitteutbrudd

et sted, så kan regjeringen med fordel stramme inn mer lokalt enn nasjonalt. Jeg tror det blir viktig å se at Norge er et langt land, og at smitteutbruddene har geografiske forskjeller.