Tre nye ansatte og to nye beboere har fått påvist smitte ved Moholt helse- og velferdssenter. Det betyr at til sammen 13 personer – ni ansatte og fire beboere ved sykehjemmet, er bekreftet smittet av korona.

– For å sikre oss har vi nå satt inn veldig jevn og tett testing av beboere og ansatte, sier enhetsleder Bjørn Evensen ved Moholt helse- og velferdshus.

Smitte på én avdeling

I forrige uke fortalte Evensen at to beboere og seks ansatte ved Moholt helse- og velferdssenter, hadde fått påvist koronasmitte.

Nå har antall smittede økt ytterligere, og situasjonen ved sykehjemmet er veldig krevende, ifølge enhetslederen.

Han ønsker ikke å si noe om sykdomsforløpet til de smittede beboerne, men uttalte i forrige uke at det var snakk om milde forløp.

Moholt sykehjem har 24 plasser, og består av to avdelinger. Kun på en av dem er det koronasmitte, opplyser Evensen.

Fra nå av skal både beboere og ansatte testes mer enn det de ellers har gjort de siste ukene.

– Helt imponerende

Evensen forteller at bemanningssituasjonen naturligvis påvirkes av smittesituasjonen, og at sykehjemmet nå bemanner opp.

– Vi har et godt samarbeid med Bromstad sykehjem som hjelper oss med bemanningen, men at de da kun er her og ikke går imellom. Våre ansatte skal slippe å gå på minimumsbemanning. Vi bemanner opp og tar de kostnadene det medfører. De skal ikke slite med å ha det mer travelt enn ellers. Det er nok å gjøre, sier han.

Enhetslederen roser sine ansatte for innsatsen de har vist under både pandemien og spesielt de siste 14 dagene.

– Koronaen kommer på toppen av den vanlige driften ved sykehjemmet. I tillegg er det noe med helsepersonellet som må stå i veldig mye på jobb, og som ofrer mye på fritiden som mange andre i samfunnet ikke gjør, fordi de tar forholdsregler.

– Jeg synes det er helt imponerende hvordan de tar dette. De er utrolige dyktige og det er god og positiv stemning på jobb, til tross for det vi står i. Ansatte er flinke til å holde den vanlige driften i gang og beboerne blir godt ivaretatt. Beboerne merker nok ikke så mye til situasjonen annet enn at de blir testet ofte.

Må forvente flere dødsfall

Kommuneoverlege Tove Røsstad sier at langt færre eldre enn tidligere utvikler alvorlig sykdom, på grunn av vaksineringen.

I høst har det vært ett koronadødsfall på sykehjem i Trondheim, men ifølge Røsstad må det forventes at det kan bli flere.

– Beboere på sykehjem er ofte svært syke og sårbare for alle slags infeksjoner.

Kun i sjeldne tilfeller legges alvorlig syke koronapasienter ved sykehjem, inn på sykehus.

– Vi er i stand til å kunne gi dem vel så god behandling på sykehjemmet.