Faresignalene: Dette øker risikoen for demens

40 prosent av alle demenstilfeller kan unngås, mener forskere. Dette kan du gjøre selv.