Torsdag kveld gjorde bystyret årets siste prioriteringer, og landet et budsjett for Trondheim i 2023.

Dette utløser blant annet jubelen hos Vitensenteret i Trondheim.

Inne i det rødgrønne forslaget (Ap, SV, Sp, MDG), som ble vedtatt, ligger nemlig 1,5 millioner kroner til «forprosjektet som skal utrede potensialet ved å flytte til nye lokaler på Nyhavna».

Med andre ord er dette første steg på veien mot å bygge et flunkende nytt vitensenter.

Ifølge budsjettposten skal et nytt senter også tilknyttes Norsk havteknologisenter, for å illustrere satsingen på havrom i Trondheim.

Vitensenteret melder om jubelscener overfor Nidaros.

– Vi er jublende glade for at Trondheims politikere støtter oss i arbeidet med å få på plass et større senter - vi trenger plass til alle som ønsker å besøke oss, sier administrerende direktør Åshild Adsen.

Hun legger til at de første ideene i det som etter planen skal bli et nytt vitensenter skal legges fram etter jul.

Disse kulturaktørene får penger

Det er ikke bare Vitensenteret som nevnes i det vedtatte forslaget til driftsbudsjett. Her får du oversikten:

  • 1,5 mill. til idretten: Politikerne setter av 1,5 millioner kroner i to år, for å ta unna økte kostnader i idretten.
  • 1 mill. til frivilligheten: «Trondheim er Europas frivillighetshovedstad i 2023, og i denne forbindelsen ønsker de rødgrønne å doble kommunens frivillighetsmillion», heter det i det vedtatte budsjettforslaget.
  • 500.000 til bydelsbibliotekene: Det settes av en halv million kroner neste år slik at bydelsbibliotekene kan gjøre styrkende innkjøp.
  • 1 mill. i kulturpott: Det generelle tilskuddet til kunst og kultur økes med én million kroner. Dette skal fordeles på nyåret.
  • 500.000 til Sjiraffen: «Sjiraffen har i over ti år drevet kunst- og kulturgrupper for mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, både barn, ungdommer og voksne. De gir et viktig bidrag til å skape kulturelt mangfold ved at mennesker med funksjonsvariasjoner blir synlige i kulturfeltet, deltar i kulturlivet både som aktører og som publikum», heter det i det rødgrønne budsjettet.
  • 350.000 til FRI: Foreningen FRI, som arbeider for skeives rettigheter, får fra 2022 et fast tilskudd på 350.000 kroner i året.
  • 150.000 til Juba Juba: Festivalen for barn og unge får 150.000 kroner for å styrke festivalen, samtidig som billettprisene holdes nede.
  • 100.000 til Jødisk kulturfestival: «Festivalen er en viktig brubygger mellom jødisk kultur- og religionsutøvelse og dagens norske flerkulturelle samfunn», skriver de rødgrønne som begrunnelse.
  • 100.000 til Samefolkets dag: Samefolkets dag får 100.000 kroner for å sikre et godt familiearrangement.
  • 100.000 til Midtnorsk Jazzsenter: Tilskuddet til jazzsenteret skal gis årlig for å styrke arbeidet med å spre kunnskap og løfte opp nye utøvere.