En gammel fabrikk i Ilsvika skal forvandles til leiligheter. Utviklerne ønsker å komme i gang, og søkte derfor kommunen om dispensasjon for skolekapasitet, ettersom Ila skole er full.

Prosjektet kalt Ilsvika Vest legger opp til 69 nye leiligheter i den tidligere fabrikken og et mindre nytt bygg ved siden av.

Kommunedirektøren rådet imidlertid å si nei til søknaden om dispensasjon, og viste blant annet til at det planlegges en høring om justering av skolegrensene i området. Kommunedirektøren mente at en justering først kan besluttes etter den er gjennomført, trolig innen oktober.

LES OGSÅ Da Kate-Elisabeth fikk telefon fra mannen sin, trodde hun ikke sine egne ører: – Skjer bare på amerikansk film

Da politikerne i bygningsrådet behandlet saken tirsdag, la Marte Løvik (Sp) fram et alternativt forslag som fikk full tilslutning foruten varaordfører Mona Bergers (SV) stemme.

Løvik viste blant annet til at det er mulig å endre skolegrensen mot Åsveien skole, der det er over 100 ledige plasser på barnetrinnet.

– På sikt vil det være kapasitet på Ila skole. Prosjektet inneholder mange 2-roms leiligheter, så en kan også stille spørsmål ved hvor mange flere elever dette prosjektet vil gi.

Varaordfører Mona Berger (SV) forklarte at hun fulgte argumentene til Løvik, men hun viste til at det er uheldig å forskuttere høringen, og at hun derfor ville stemme for innstillingen.

Da Nidaros nylig snakket med Roger Holmberg fra Trondheim utvikling AS som står bak prosjektet, opplyste han at målet er å komme i gang med transformasjonen i høst. Anslått byggetid vil være på 18 til 20 måneder.

Les mer om prosjektet her: