En mann i 30-årene, med tilhold i Trondheim, er i Trøndelag tingrett dømt for besittelse av en stor mengde seksualiserende medieinnhold, som bilder og videoer, av barn. Innholdet skal ifølge rettsdokumentene ha vært framstillinger av seksuelle overgrep mot barn og framstillinger som seksualiserer barn.

Ifølge dommen var mannen i besittelse av minst 5302 mediefiler, hvorav 734 ulike videoer med en samlet spilletid på 44 timer og 29 minutter.

«De aktuelle mediefiler er et resultat av overgrep mot barna, og krenkelsene mot dem vedvarer ved at filene lastes ned. Siktelsen gjelder ikke deling, men faren for deling er nærliggende», heter det i dommen.

Mannen skal ha skaffet seg innholdet ved nedlastning i tidsperioden 2014 til 2021, før han av egen fri vilje oppga dette i 2021. Han skal ikke ha lastet ned filer med ulovlig innhold i 2022, ifølge rettsdokumentene.

Under forklaringen fortalte mannen at det var nysgjerrighet som fikk han til å starte med å laste ned innholdet. Han forklarte også at han ikke har noen seksuell dragning mot barn.

Mannen er dømt til fengsel i 120 dager med fradrag på 15 dager i utholdt varetekt. Han dømmes også til inndragning av enhetene filene var på, som to PC-er og fire lagringsenheter.

Dommen ble avsagt som tilståelsesdom, med straffereduksjon på 30 prosent. Det at erkjennelsen kom på et tidlig tidspunkt hadde formildende effekt på dommen.

Til Nidaros opplyser mannens forsvarer Arve Røli at dommen ikke skal ankes.

– Min klient har godtatt dommen. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Røli og viser til klientens forklaring.