Signalanlegget på strekningen mellom Brøsetvegen og Dybdahls veg er i dag midlertidig godkjent av Vegdirektoratet

Veien ombygd i 2019 for å legge til rette for metrobussystemet, og skulle sørge for at bussen ble prioritert.

Problemet er at Vegdirektoratet ikke er fornøyd med dagens løsning, og har stilt krav til at løsningen må evalueres.

Politikerne skulle tirsdag ta stilling til hvorvidt det skal søkes om permanent godkjenning av signalanlegget. Kommunedirektøren mener at selv om Jonsvannsveien har et uvant kjøremønster på strekningen, så fungerer anlegget i praksis etter hensikten.

Mobilitets- og samferdselssjef Inger Mari Eggen i Trondheim kommune har også uttalt til Adresseavisen at en ny ombygging vil koste i størrelsesorden fire til seks millioner kroner.

Vegdirektoratet mener derimot at holdeplassen for bussen sperrer for annen trafikk, inkludert utrykningskjøretøy, mens administrasjonen i kommunen viser til at det er lav sannsynlighet for at nødetatene møter en blokkert vei. Videre mener direktoratet at løsningen fører til unødvendig lang kø, og at det er et uvant kjørementer som kan bidra til alvorlige ulykker. Administrasjonen derimot, viser til at trafikantene kjenner systemet, og at andelen feilkjøring ligger på under én prosent.

Konsulentfirmaet Cowi har på oppdrag fra Trondheim kommune evaluert dagens løsning, og sett på ulike alternativer for veien. Administrasjonen i kommunen er også uenig i deler av anbefalingen fra konsulentene.

Roar Aas (As) tok ordet da saken skulle behandles, og kom med et utsettelsesforslag.

– Jeg oppfatter konklusjonen slik at uansett hva vi gjør i den gata, så er det bedre enn i dag, sa Aas, og viste til Cowis rapport.

– Det er muligens litt feil konklusjon. Spørsmålet er om det går an å få, til neste behandling, en vurdering av nytte mellom de ulike alternativene. Den løsningen som er i dag, er utradisjonell, men kanskje god nok, fortsatte Aas.

Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, miljø og samferdsel i Trondheim kommune, svarte han skulle se hva administrasjonen rakk å komme opp med til neste formannskap.

Det ble enstemmig besluttet å utsette saken.