(Trønderdebatt)

Konflikten mellom de tre arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta, og arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund har nå snart vart en måned. Partene har vært inne til frivillig mekling, men det ga ingen resultat. Tirsdag 8. november ble det nok et brudd i forhandlingene. Onsdag 9. november publiserte PBL et medlemsmøte på sin hjemmeside, der de hevder at konflikten har rykket tilbake til start.

Partene står langt ifra hverandre, og denne avstanden blir blant annet ikke mindre av at PBL i samme møte hevder at Fagforbundet har vedtak på at «de ikke ønsker store deler av medlemsmassen». PBL hevder at det er ideologiske og politiske motiverte krefter i denne streiken som jobber imot private barnehager som sådan. De hevder at Fagforbundet: «kun vil ha medlemmer fra kommunale barnehager, og visse type private barnehager».

Dette stemmer rett og slett ikke. Det finnes ikke noen vedtak som sier at Fagforbundet ikke vil ha private barnehager. I vedtektene til Fagforbundet blir heller ikke private barnehager nevnt. Det som imidlertid blir nevnt er formålsparagrafen vår, som sier; «Fagforbundet skal være en ledende arbeidstakerorganisasjon som skal fremme medlemmenes faglige, økonomiske, arbeidsmiljømessige, sosiale og kulturelle interesser ved å organisere alle arbeidstakere innen sitt organisasjonsområde».

Dette innebærer at vi også jobber for at våre medlemmer som jobber i private barnehager skal ha gode og trygge arbeidsforhold. Fagforbundet er ikke imot private barnehager, men vi er imot at noen eiere skal gjøre seg rike på barnehagedriften. De private barnehagene er drevet på offentlige tilskudd, og da er det en selvfølge at penger bevilget til barnehage skal gå til det og ikke til profitt for noen få.

Vi ønsker private barnehager velkomne i våre samfunn, og vet at Norge er avhengig av mange private barnehager for å kunne gi gode tilbud til landets barn og familier. Det vi ønsker er at de som jobber i disse barnehagene skal ha trygge og gode arbeidsvilkår. Dette innebærer blant annet en anstendig pensjon.

Fagforbundet organiserer hele laget! Alle kan være medlemmer hos oss, og vi organiserer hele arbeidsplasser; uavhengig av hvilke stilling og arbeidsoppgave man har. Dette gjør at vi ser en helhet, og ønsker å ivareta alle type arbeidstakere. Også de som jobber i private barnehager. Hos oss er alle velkomne. Vi er her for hele laget. Fordi hele langet trengs.