Baugen på Flakk-Rørvik-ferga MF «Trondheim» fikk store skader etter at ferga smalt inn mot fergeleiet på Flakk på ettermiddagen 1. påskedag.

Det er fortsatt ikke konkludert med hva årsaken til sammenstøtet var, men mye tyder på at det har vært en teknisk svikt.

– Vi venter fortsatt på tekniske undersøkelser som rederiet gjør selv, så vi har ikke noe endelig svar på det nå, sier politiadvokat Berit Foss Presthus.

Ikke ferdig med granskning

Torghatten Midt har ikke avsluttet sin granskning enda, og vil derfor ikke gå ut med mer informasjon per i dag, skriver administrerende direktør Mariann Grønseth i en SMS.

Det er ikke kjent når de vil være ferdig med granskningen.

Én person ble skadet, og alle passasjerene om bord ble evakuert. Den skadede person hadde en nakkeskade, men var våken og stabil. Vedkommende ble kjørt til St. Olavs hospital etter krasjen.

Først ved midnatt samme kveld begynte arbeidet med å snu ferga ved hjelp av tauebåt, og bileierne måtte derfor vente til da med å hente bilene sine, som ble satt igjen på ferga. Alle bilene måtte også dermed rygges ut av ferga.

Det har ikke kommet meldinger om materielle skader på noen av bilene om bord.

Ingen siktet

Politiadvokat Presthus understreker at det ikke er grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Som en del av etterforskningen etter ulykken, har politiet gjennomført flere vitneavhør, blant annet av mannskapet om bord på ferga.

Hun vil ikke si noe om hva de har forklart i avhørene.

– Jeg ønsker ikke å si noe mer enn at de undersøkelsene som er gjort hittil, tyder på at det ikke ligger noe straffbart til grunn.

Når rederiet er ferdig med sine tekniske undersøkelser, vil politiet bruke det for å vurdere om det er grunnlag for videre etterforskningsskritt.