Etter flere uker med forhandlinger, har AP, SV, MdG og SP blitt enige om et forslag til kommunebudsjett.

Der har de blant annet lagt frem et forslag til budsjett der de styrker oppvekstsektoren med nærmere 280 millioner kroner i løpet av en fireårsperiode.

– Vi har måttet skyve på en del satsninger, for å fokusere på grunnbemanning, sier Rita Ottervik i en kommentar.

Dette er områdene der de rødgrønne plusser på midler, sammenliknet med Morten Woldens forslag til budsjett:

Koronatiltak: 155 millioner kroner

Barnevern: 4,5 millioner kroner

Grunnbemanning skole: 17,5 - 30 millioner kroner

Lærernorm: 7,1 - 10,8 millioner kroner fra 2022

Elever med behov for særkiltt og omfattende tilrettelegging: 8 millioner

Pedagogisk psykologisk tjeneste: 4 millioner kroner

Laget rundt eleven: 2-6 millioner kroner

SFO - gratis kjernetid: 3,3 - 10,3 millioner

Helsesykepleier: 3 millioner

Opptrapping av bemanning i barnehagene: 4-20 millioner kroner

Investeringer

Hoeggen skole: 20 millioner kroner

Granås skole: 6 millioner fra 2022

Skolekapasitet - nybygg og rehabilitering 6 millioner fra 2024

Kommunale boliger: 100 millioner i 2023-2024

Helse og eldre

Eldreplanen følges opp - 20 millioner

Heltid og økt stillingsandel - 5 millioner

Kultur, idrett og friluftsliv

Ishall klett - 5 millioner

Styrke kulturbudsjettet - 3 millioner

Stimuleringsmidler kultur - 3 millioner

Seminarplassen - 2-11 millioner

Ishockey - 6 millioner i 2024

Bibliotek øst - 4 millioner i 2024

Bydelsbasseng øst - 2-3 millioner fra 2023