Gå til sidens hovedinnhold

Et godt realfagstilbud til alle, ikke bare noen få

Artikkelen er over 1 år gammel

Realfag kan ikke reduseres til et nisjetilbud.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Realfag er et viktig satsningsområde både nasjonalt og i Trøndelag. Flere kommuner i Trøndelag har vært og er realfagskommuner; Trondheim, Rissa og Leksvika, Overhalla og Steinkjer.

I alle fag, og i hverdagen, har vi bruk for realfag. Frisører bruker kjemi for å blande hårfager, tømrere bruker geometri når de beregner vinkler, bakere driver med avansert kjemi, og vi alle har behov for realfag nok til både å kunne sette opp et husholdningsbudsjett, møblere et rom, blande sement til småreparasjoner om det skulle trengs, og å gjøre en matoppskrift til tre porsjoner om til en for fire.

Derfor må alle ha krav på et godt realfagstilbud ved sin skole.

Hovedutvalg utdanning har vedtatt, mot Rødts stemme, å be Fylkesrådmannen søke nasjonalt nivå om etablering av en landslinje i realfag ved ny skole i Trondheim Øst. Forslaget ble først stilt som en interpellasjon i fylkestinget, og gjenkjennes derfra som Høyre-skolepolitikk.

HØR DAGENS PODKAST MED HEGE BAE NYHOLT FRA RØDT:

En landslinje er vanligvis en linje som skal ivareta små, og ressurskrevende fag, hvor det er hensiktsmessig å samle tilbudet på noen ytterst få steder. Det finnes landslinjer for skiskyting, fluefiske, og industriell møbelproduksjon. Små fag som ikke alle skoler kan by frem i sin fagvifte. Det samme kan ikke sies om realfag. Vi stiller spørsmål ved hvorvidt en slik etablering vil være i tråd med prinsippene for landslinjetilbud. Ordningen gis til «små og/eller kostbare tilbud i videregående opplæring». Realfag kan ikke reduseres til et nisjetilbud. Vi trenger en solid satsing på realfag på alle fylkets skoler og bekymrer oss for hvilke signal etablering av landslinje i realfag vil gi. Vil dette bli et tilbud for de få, på bekostning av realfagstilbudet til de mange? Rødt frykter at en landslinje i realfag vil utvikle seg til å bli en «elitelinje». Kanskje vil en slik landslinje trekker til seg de beste lærere, og de beste elevene, som ellers er ressurser rundt om i sine klassemiljø, spredt utover Trøndelag?

Vi frykter at det blir en linje som vil fungere som en sluse rett inn på universitetsstudier som har høye karaktersnitt, og dermed forsterke et allerede stort karakterpress fra ungdomsskolen av. Universitetsstudier i realfag krever forøvrig ikke full fordypning, og for de som har det blir det mye repetisjon det første året. Om en landslinje skal gå enda dypere inn i fagene risikerer man enda mer repetisjon på studentene det første året og ikke mer læring.

Rødt er for en satsing på realfag, vi er for et tett samarbeid med universiteter og fagmiljø, Med et sterkt fagmiljø og to nasjonale kompetansesenter; Matematikksenteret og Senter for realfagsrekruttering, er Trondheim en viktig bidragsyter på dette området. Denne satsingen skal gjelde for alle, ikke bare de få som får plass ved dette tilbudet. En landslinje er åpen for søkere fra hele landet, og vil ta av begrensede ressurser i form av både penger og kompetanse for å skape det beste tilbudet for de som allerede er best på skolen. Når fylkeskommunen nå satser stort på en ny videregående i Trondheim Øst skal dette komme alle elevene fra Vikåsen til gode, ikke bare de mest skoleflinke fra Hallingdal og Horten.

Kommentarer til denne saken