(Trønderdebatt)

Trønderske klubbledere med tilsammen mange hundre års erfaring med å bygge og lede klubber – klubber som utgjør en viktig del av trønderske lokalsamfunn – har viktige meldinger å komme med til vår statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie.

Vi har stor tillit til våre politikere, vår statsminister og vår helseminister. Vi har tillit til at dere lytter og leser nøye de klare meldingene som noen av våre kloke fotballedere kommer med i denne saken.

Roger McKellar, styreleder i Verdal IL Fotball:

Verdal Kommune har ca. 15000 innbyggere og åtte registrerte idrettslag, hvor Verdal IL alene har over tusen aktive spillere. Idretten er uten tvil en veldig viktig del av byens tilhørighet og kultur. Konsekvensen av å ikke åpne opp for organiserte aktiviteter innenfor idretten er meget store for en kommune som har ellers lite å tilby ut over sommer/høst sesong. I følge kommunens rus- og psykiatritjeneste, så har idretten en stor forebyggende effekt for ungdommer hos oss.

Alternativet er «Øragatene og private fester». Mindre aktivitet har en negativ effekt på så mange områder, ikke minst motivasjon og glede av å fortsette videre. Dette gjelder både spillere, trenere og frivillighet generelt. Organiserte aktivitet er meget viktig – spesielt nå i disse tider. Verdal Kommunen har ikke hatt en covid-19 sak siden 8. april, og det er kjempebra. Det bør være mulig i det minste å få lov til å spille klubbene imellom her i Verdal og evt. naboklubber som har lite risiko for covid-19 smitte.

Jostein Moen, styreleder i Astor FK:

Fotballen tar samfunnsansvar. Nå må samfunnet ta ansvar for fotballen - det vil si ansvar for breddefotballen - ikke bare toppfotballen! Breddefotballen har siden tidlig i mars lojalt fulgt opp om retningslinjene. Nå når nær sagt "alle andre" sektorer åpner opp, er det uforståelig og trist om barn og unge samt voksne i breddefotballen skal nektes spille kamper før 1. september, noe som gjør at høstsesongen blir bortimot radert ut. Høysesong for fotball i Norge er som kjent april-oktober. Jeg frykter det vil innebære massivt frafall blant spillere og frivillige i vår største idrett.

Bent Kvisle - styreleder Tynset IF og utdanningssjef i Tynset kommune:

Hvilken betydning har breddefotballen på Tynset? Med årlig 400 spillere som hver har 2 foresatte er det 20% av hele befolkningen i hele kommunen. Pluss alle andre støttespillere, publikum og sponsorer. Status antall spillere i 2020 er 350. Juniorlaget er allerede trukket. Vi er godt over halvveis i aktivitetssesongen. Det er umulig å ha oversikt over de økonomiske konsekvensene. Det er svært utilfredsstillende for en leder med ansvar for store anlegg og sportslig aktivitet.

Den uorganiserte aktiviteten er markert dårligere enn tidligere i år. Redusert organisert aktivitet gir over tid redusert uorganisert aktivitet. Redusert aktivitet og sosial omgang i 6-8 ukers nedstenging av skolene. Redusert aktivitet i idrett. Redusert aktivitet forlenges inn i en lang sommerferie. Dette gjør en idrettsleder og utdanningssjef bekymret for barn og unges psykiske og fysiske helse. Hvilke langtidsvirkninger får vi?

På Tynset og i Nord-Østerdalen er vi gode på dugnad. De fleste av våre anlegg er satt opp på dugnad. Vi har som alle andre også bidratt til den nasjonale dugnaden. Vårt bidrag er null smitte. Norge skal åpnes kontrollert. Det er vi enig i. Men det må også gjelde idretten. Uten støtte fra breddeidretten – ingen dugnad.

Vi må få datoer å forholde oss til framover. Det er uforståelig at ikke det vil være mulig å trene normalt for alle innenfor egen klubb ut fra gjeldene smittesituasjon. Det er uforståelig at ikke de minste kan spille lokale kamper i regionen. Gi fotballen et håp. Alle vil være villige til å ta et eller to skritt tilbake dersom en ny smittebølge vil komme. Myndighetene må ta denne sjansen og vise klubbene tillit. Kostnadene ved ikke å gjøre det kan bli store. Idretten er en svært viktig samfunnsaktør. Fotballen er den største.

Linda Marie Skjervold - inkluderingsansvarlig i Kvik FK:

Som en liten bydelsklubb hvor flertallet av de som er med kun har fotball som fritidsaktivitet ser vi hvor tungt det er at vi ikke skal på «kampen». Det er det vi øver på, det er det vi lever for og det er på kampen vi vil vise oss frem. Med dalende motivasjon og mangel på en dato å forholde seg til er jeg ikke i tvil om at vi mister barn i vår klubb på grunn av mangel på nettopp kampen. Vi gjør andre ting og vi møtes til sosiale aktivitetsdager gjennom sommeren i vår klubb, men ingen av disse kan måle seg med fotballen i våre hjerter. Vi står sammen i dette, men ikke alle kommer ut på andre siden.

Erna, Bent og Abid: Tenk på det disse har lagt igjen av budskap til dere. Det er dette det handler om!