Gå til sidens hovedinnhold

Erklærer midlertidig legemangel i Trondheim kommune

Det har oppstått en så krevende situasjon for fastlegene i Trondheim at politikerne nå er varslet.

Under onsdagens ekstraordinære formannskap orienterte helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli om at man nå erklærer midlertidig legemangel i Trondheim kommune.

Det skjer etter et møte med fastlegenes tillitsvalgte og kommunen mandag.

«Utfordringene om at fastlegeordningen er under stort press er velkjent. I høst har arbeidsbelastningen gått fra vondt til langt verre for byens fastleger med en fortsatt stadig økende arbeidsbelastninger, hvor det nå har toppet seg med både pandemien og en ekstraordinær økning i luftveisinfeksjoner», skriver Dehli i sitt skriv til formannskapet.

Situasjonen har ført til et stort press på fastlegene i byen, både på grunn av at ansatte har sykefravær og flere henvendelser enn normalt for årstiden.

Det nevnes også at smittesituasjonen kombinert med fastlegemangelen vil få konsekvenser for innbyggerne, og kan også føre til økte utfordringer ved legevakta.

Leger ber om kutt i pasientlistene

De siste tre ukene har svært mange leger bedt om å få redusert pasientlistene sine med mellom 50–200 pasienter, heter det i orienteringen.

– Det innebærer at det per 22.11. kun er en fastlege som har åpen liste med totalt 163 ledige plasser på listen. Det er en reduksjon fra 4462 ledige listeplasser per 01.06.21.

«Belastningen er nå så stor at det er svært krevende, til tider nærmest umulig, for fastlegene å bistå hverandre ved sykdom eller annet fravær», skriver Dehli.

Jobber med tiltak

Å skaffe vikarer er også krevende, ifølge orienteringen. Bemanningsbyråene er ikke i stand til å skaffe kvalifiserte leger, heter det.

Videre heter det at man er i en prosess tilsetting av leger i såkalte 0-hjemler, noe kommunen vanligvis gjør når det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser overfor befolkningen.

Man ser også et behov for å etablere nye legesentre og å få tak i nye leger. Dehli varsler en ny orientering snarlig om tiltak på kortere og lengre sikt.

Kommentarer til denne saken