En gang, tidlig på 80-tallet, gikk det et TV-program på NRK med tittelen «Unnskyld at jeg spør». Det var i praksis et underholdningsprogram, hvor de mest surrealistiske byråkratiflokene var det man lo av. Myndigheter som bare sendte deg i sirkel og enkle spørsmål som forble ubesvart på grunn av elendig organisering.

Onsdag skrev Nidaros en artikkel om at Trondheim kommune ble slaktet i en ny rapport, på grunn av måten de drifter og organiserer sitt kommunalt eide parkeringsselskap. Da vi henvendte oss til kommunen for svar, ble vi gjenstand for en svarrunde som lett kunne passet inn i det nevnte TV-programmet.

Les også

«Svindlerpresidentens lenge bebudede fall»

Ordføreren var sykmeldt, så henvendelsen ble sendt videre til varaordføreren. Problemet var at SFO var stengt den dagen, så heller ikke hun var tilgjengelig. Det ble henvist til en politisk rådgiver, som igjen henviste til leder av miljø- og næringskomiteen, Jørn Arve Flått – som skulle være tilstede ved Arendalsuka, hvor den nevnte saken skulle diskuteres.

Han kunne imidlertid ikke uttale seg, ettersom han ikke hadde lest rapporten, var tilbakemeldingen vi fikk på formiddagen. Vi kontakter ham senere samme kveld – i håp om at han har fått orientert seg rundt saken, som da hadde blitt debattert – men blir igjen møtt med at «kommunen ikke kan kommentere, siden vi ikke har lest rapporten». Flått henviser så videre til kommunaldirektør Wolden, hvorpå han kom med følgende svar på SMS: «Det er Olaf Løberg som håndterer dette hos oss. Så har vi nettopp lest rapporten, så det er ikke sikkert vi kan gi deg noe godt svar ennå».

Altså, ingen i Trondheim kommune kan svare på flengende kritikk i en rapport, selv etter at saken har blitt behørig gjennomgått i landets mest omtalte diskusjonsforum, Arendalsuka – med kommunens representanter til stede.

Les også

«Bilfritt sentrum er vel og bra – men hold an lite grann»

Det har i mange år vært en stående vits i pressemiljøer, rundt en episode hvor en ansatt i avisa Framtid i Nord – i stedet for å få den daglige lederartikkelen på trykk – hadde lagt en linje i det store tomrommet, hvor det sto: «Lederen utgår i dag på grunn av rygghaill». Humoren går på at man i en avis ikke klarer å administrere såpass at man får de mest vesentlige delene på plass. Selv i en avis med syv ansatte, oppfattes det som en selvfølge at slikt må ordnes uansett.

Samtlige butikker i Midtbyen ville klart å holde åpent, om så 90 prosent av de ansatte fikk korona samtidig. Simpelthen fordi å stenge ikke er en «option». Det hadde derfor ikke vært for mye å forvente at noen fra ledelseshold i landets tredje største kommune er tilgjengelig for å svare på spørsmål, når de er gjenstand for kritikk av en slik art at det skaper en nasjonal debatt.

Selvsagt må det være lov til å være sykmeldt. Og at SFO er stengt, skjønner man kan gi utfordringer. Men at man ikke har et system på plass for hvordan det administreres i slike tilfeller, er forunderlig.

Les også

Farvel til politikkens svar på Mr. Bean

Vi har akkurat vært gjennomgått en pandemi, hvor Trondheim kommune var svært god i sin kommunikasjon, og hvor det hele tiden var klarhet rundt hvem som uttalte seg, og hva som skjedde når denne personen ikke var til stede – og når den det ble videredelegert til også var borte.

Hvorfor man bare velger å slenge denne gode erfaringen over ripa, skjønner jeg lite av. God kommunikasjon er helt essensielt for å slukke branner når en organisasjon opplever sterk kritikk. Vi har denne sommeren vært gjennom en SAS-streik, som svært mange ble berørt av. Når frustrerte reisende så opplever å ikke få svar på henvendelser på telefon – selv etter å ha viet hele dager for å få tak i dem – blir resultatet at de mister kunder.

Nå er vel dette neppe en trussel for Trondheim kommune, men en høyere grad av profesjonalitet og service-innstilling må man kunne forvente fra det som på svært mange andre vis er Norges beste by.

NB! Etter at kommentaren ble skrevet, ringte finansdirektør Olaf Løberg og svarte på kritikken i rapporten.