Selv kjenner jeg at det mest av alt er et desperat rop om at noen i byens største parti må ta det politiske ansvaret som, av grunner jeg ikke forstår, er blitt gitt dem av Trondheims befolkning. Jeg vil særlig trekke frem byutviklingsområdet, der Arbeiderpartiet har fremstått som et politisk konkursbo i flere år.

Det var neppe beslutningsvegring og uforutsigbarhet innbyggere og næringsliv i Trondheim forventet, da Arbeiderpartiet måtte gå spissrotgang etter å ha rotet det til med både habilitet og opsjonsavtaler. Et mer tydelig politisk lederskap var nok heller det man hadde håpet på, men det håpet fremstår mer og mer som en fjern framtidsdrøm. Arbeiderpartiet i Trondheim har nemlig gjort det til en gjentakende øvelse å ta stilling til alt mulig av politiske spørsmål - senere.

Det siste eksempelet på det fikk vi bystyrets møte i april. Der fikk vi forresten to eksempler. Den ene saken handlet om riving av Elgeseter gate 4, 6 og 30b, der Høyres kuvending hadde beredet grunnen for bevaring. Et dårlig forslag fra Høyre, spør du meg, men det opplevdes nok enda dårligere for Arbeiderpartiet. Det er ikke godt å si hva Arbeiderpartiet måtte gi av lovnader og forhåndstiltredelser i kjøpslåingen rundt riving av byggene i Elgeseter gate, men en utsettelse av beslutningen gikk neppe på politisk billigsalg. Hva resultatet blir i spørsmålet om riving skal vi da alltids få vite, men ikke akkurat nå. Senere.

Den andre saken gjaldt et innbyggerforslag mot hotell på Nyhavna. Mer presist handlet forslaget heller om utvidelse av Svartlamon, og derfor stemte Fremskrittspartiet mot, men i spørsmålet om hotell kunne et forslag fra Arbeiderpartiet fortelle oss at de ikke ønsker å gå videre med planer om etablering av hotell på området til Bane Nord - i denne omgang.

Bystyremøtet i april er ikke enestående, når det gjelder Arbeiderpartiets velutviklede sans for uforutsigbarhet og beslutningsvegring. I bygningsrådet var det Hangaren på Lade som fikk unngjelde. Etter at Arbeiderpartiet over lang tid og i flere saker har vært med å danne flertall for løsninger som skulle bringe forholdene i orden for eksisterende virksomhet, snudde partiet langt på overtid, og satte foten ned for oppstart av nødvendig reguleringsarbeid. Også i denne debatten kunne Arbeiderpartiet fortelle at det var deres syn - i denne omgang.

Stort bedre gikk det ikke, da bystyret før jul i 2019 skulle sluttbehandle områdeplan for Øvre Rotvoll med Brundalsforbindelsen. Sistnevnte er trolig det eneste tiltaket som kan løse de påtrengende trafikkutfordringene som beboerne på Charlottenlund lever med hver eneste dag. Den er skjøvet ut i det blå, med Arbeiderpartiets tilslutning til at områdeplanen “utsettes til sak om plan for langsiktig byutvikling, forslag om rekkefølge og prioriteringer for byutviklingen kommer til politisk behandling i mai/juni 2020”.

Les også

Det er noe galt med prioriteringene i Trondheim

Gjett hva: den saken kommer ikke til politisk behandling før sommeren, skal en tro kommunedirektøren. Og med Arbeiderpartiets krumspring, så gjør heller ikke Øvre Rotvoll og Brundalsforbindelsen det. Prisen for det betales først og fremst av beboerne på Charlottenlund, og en seriøs eiendomsutvikler som har levert saker til politisk behandling i over fem år, i tråd med det bystyret har fastsatt i kommuneplanens arealdel. Vi får sikkert en beslutning rundt Øvre Rotvoll og Brundalsforbindelsen også - senere.

Jeg tar ikke sjansen på å begynne på rekken av miljøpakkesaker, for da har vi det gående til langt inn mot jul. Der handler det meste fra Arbeiderpartiets side om at vi må ha enighet med fylket, vi må ha likelydende vedtak med fylkestinget, og vi må ha enighet med de andre partene i miljøpakken. Arbeiderpartiet kan like gjerne si det som det er: Vi må se om ikke noen andre kan bestemme hva vi skal mene her, så vi slipper å ta avgjørelsen selv.

Sånn kan vi ikke holde på i Trondheim.