Gå til sidens hovedinnhold

Er det egentlig utbyggerne som er bad guys?

Artikkelen er over 1 år gammel

Den jobben som er lagt ned med å rehabilitere Hangaren er et betydelig stykke arbeid for å ta vare på et av våre ikoniske krigsminner.

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Mandag 8. juni behandler kontrollutvalget i Trondheim kommune saken om forvaltningsrevisjon av hangarsaken og likebehandling av byggesaker. Saksfremlegget og revisjonsrapporten gir god grunn til å sette spørsmålstegn ved om det egentlig er utbyggerne som er bad guys, slik det hevdes med jevne mellomrom i både kommentarfelt og debattspalter.

Revisjonsrapporten fastslår at det har vært klare mangler i kommunens behandling av hangarsaken, og trekker frem svakheter i kommunikasjonen mellom byggesakskontoret og byplankontoret. Rapporten peker også på at den aktuelle saken ble lagt frem med feil informasjonsgrunnlag og at den var mangelfullt utredet, før den ble fremlagt til politisk behandling. Om det har hatt noen som helst innvirkning på hvordan den politiske behandlingen forløp kan man selvsagt bare spekulere i. Det ble tidlig klart hvilke butikker som skulle flytte inn i Hangaren på Lade, og bygningsrådet kunne selv vurdere om dette var rett virksomhet på rett sted, men det er uansett alvorlig at saker er mangelfullt utredet når de kommer til behandling i folkevalgte organ.

Les også

Vil kaste disse fire butikkene ut av Hangaren

Revisjonen har også sett seg nødt til å peke på at kommunen har en selvstendig plikt til selv å undersøke om det omsøkte tiltaket er i tråd med plangrunnlaget. All den tid vi vet at tiltakshaver tidlig opplyste hvilke leietakere som skulle inn i Hangaren, så skulle ikke en slik undersøkelse by på spesielt store utfordringer. Noe av det mest alvorlige i revisjonsrapporten er likevel dette, som kommer frem gjennom intervju som revisjonen har gjennomført: «denne saksbehandleren har opplevd noen ganger at saker er blitt hysjet ned fordi det er vanskelige saker som kanskje media har tatt tak i». Uavhengig av om dette er enkeltsaker eller del av en kultur, så harmonerer det dårlig med kommunens honnørord som åpen, modig og kompetent. En kan ikke gjøre annet enn å si seg enig, når revisjonen mener det er uheldig å hysje ned saker hvor det for eksempel har blitt trådt feil, fordi man da ikke vil kunne ta lærdom av det.

Jeg har hele tiden ment at den jobben som er lagt ned med å rehabilitere Hangaren er et betydelig stykke arbeid for å ta vare på et av våre ikoniske krigsminner. Og at dagens leietakere er rett virksomhet på rett sted. Det mener jeg fortsatt. Med revisjonsrapporten får vi også tydelige påpekninger om at uklarhetene rundt Hangaren er forhold som ligger under kommunedirektørens ansvar, ikke utbyggers. Så får tiden vise om dette for kommunen også vil innebære et økonomisk ansvar, i en eventuell erstatningssak. Det er bare å beklage at både utbygger og leietakere nå står i en svært uviss situasjon, som ifølge revisjonsrapporten synes å være forårsaket av flere kritikkverdige forhold som kun kommunen kan lastes for.

Les også

Hangaren-eieren skriver: Vi hadde ønsket oss en større forutsigbarhet fra kommunen

Les også

Kommunens treige Hangaren-behandling var helt unødvendig sommel

HØR SISTE EPISODE AV BØRSEN OG KATEDRALEN:

Kommentarer til denne saken