(Trønderdebatt)

I formannskapsmøtet i går ble det vedtatt midlertidig påbud om bruk av munnbind.

Jeg vil understreke at jeg personlig synes det både høres og virker riktig ut- og som et nødvendig tiltak gitt den alvorlige situasjonen vi står i.

Det jeg nå ønsker å ta opp går mer på det prinsipielle og formelle. For når jeg leser saksfremlegget om saken ifra går og vurderingene som er gjort i selve saken, blir jeg i litt i tvil.

Jeg synes vi skal være kloke nok til å stille spørsmål også fra bystyrets talerstol om vi er sikker på at vi nå klarer å balansere tiltakenes alvorlighet og inngripen opp mot innbyggernes grunnleggende rettigheter, og om vi sørger for å begrunne det godt nok.

Les også

Det er et godt og viktig spørsmål som stilles

Jeg tviler ikke på at det er gjort vurderinger både i krisestab, i muntlige orienteringer til Formannskapet og i saker som har vært tidligere. Og la meg være overtydelig: Jeg stoler på at tiltaket er riktig. Jeg ønsker ikke en debatt om selve tiltaket.

Det er når gjelder den formelle vurderingen er jeg usikker på om den er god nok.

I kommunedirektørens vurderinger trekkes smittesituasjonen frem som begrunnelse, men det gjøres altså ikke en konkret vurdering av tiltakets inngripen sett opp imot smittesituasjonen. Det kommer heller ikke frem på kommunens hjemmeside.

Det er viktig å sørge for at myndighetene treffer beslutninger som er velbegrunnede, særlig i krisesituasjoner. Vi er nå i en presset situasjon med mye smitte, og liv og helse står på spill. Vi skal sanksjonere krevende vurderinger der retten til liv og helse vurderes opp mot store inngrep i det private familieliv.

Da er det særdeles viktig at begrunnelsene er grundige, også for at folk flest skal forstå og innrette seg etter de reglene som kommer.

Dette ble også kritisert da regjeringen i vår kom med sitt første forslag til korona-kriselov, og det skjedde i Bergen når byrådet innførte inngripende tiltak uten å ha god nok begrunnelse.

Krisen kan bli verre etter jul, og vi er nødt til å sørge for at vi gjør dette formelt riktig. Særlig viktig er det for å sikre åpenhet om vurderingen.

Derfor stiller jeg et åpent spørsmålet i dag: Er vi helt sikker på at vi nå faller ned på riktig side av streken her, og kan kommunedirektøren sørge for at det lenkes opp mer riktig på kommunenes hjemmeside til dokumentasjon på tiltakene som iverksettes og begrunnelsene som brukes.

Dette innlegget ble holdt som spørsmål til kommunedirektør Morten Wolden ved åpningen av kveldens bystyremøte i Trondheim. -red.

Se video av Karianne Tungs innlegg, samt svarene fra kommunedirektør Morten Wolden og Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen her:

Les kommunedirektør Morten Woldens svar her: Det er et godt og viktig spørsmål som stilles