Torsdag klokken 13 hadde Høyre i Trondheim kalt inn til pressekonferanse om den politiske situasjonen klokken 13.

Bare timer i forkant traff Nidaros Høyre og MDG i Skatteetatens gamle kontorer i Kongens gate 87. Pressekonferansen fant sted et annet i byen, i Holtermannsveien 7 i Trondheim.

Høyre, MDG, Pensjonistpartiet, Venstre, KrF og Senterpartiet deltok også på møtene og pressekonferansen. I forrige periode satt MDG, KrF og Sp i posisjon sammen med Arbeiderpartiet og venstresidens partier.

En gledens dag, innledet ordførerkandidat Kent Ranum (H).

– Å kunne stå her sammen med de rundt meg for å kunngjøre at vi etter en thriller av en valgnatt, hvor vi som parti var veldig takknemlig og ydmyk for å ha fått 1 av 3 av de som har brukt stemmeretten sin. Da følte jeg veldig på et ansvar for å finne et styringsdyktig flertall for å ta byen i en ny retning.

– Det har vært sonderinger med inkluderende tone, og en raushet som er utvist av alle rundt meg. Vi har nå i fellesskap valgt å tegne en avtale hvor vi innleder forhandlinger med sikte på å få et styringsdyktig flertall med meg som ordfører i Trondheim.

– De forhandlingene vil starte etter hvert, men det er viktig og riktig overfor byens innbyggere å kunngjøre dette nå. Det gir en avklaring på at vi sitter sammen med et ønske om å bli ferdig med forhandlingene så snart som mulig, men vi vil ta den tiden vi trenger. Sammen vil vi forhåpentligvis konstitueres som et flertall når oktober kommer, sier Ranum

Line Fjørstad i MDG sier de nå går inn i forhandlinger med en målsetting om en grønn retning for Trondheim.

– Vi setter oss ned nå for å virkelig utforske dette potensialet. Velgerne våre kan føle seg helt trygg på at vi vil gi dem maksimalt utbytte for tilliten de har gitt oss. Vi skal sørge for et bystyre som prioriterer miljø og fremmer solidaritet, og samtidig som vi omstiller næringslivet på en måte som gjør byen bedre for alle.

- Historisk

En historisk dag for Trondheim, sier Erling Moe (V).

– Vi har nå klart å lage et alternativ til 20 års Arbeiderparti-dominans. Det er et sterkt signal, som også gir oss i dag et mandat til å gjøre alvor av våre politiske ambisjoner. Vi gikk til valg på å få til et skifte i Trondheim. Der er vi nå, og vi går inn i forhandlinger og skal ut av de med et en omforent politikk for Trondheim. Det er viktig for oss at vi har en sentrum-høyre-koalisjon der alle sentrumspartiene er med. Det er et veldig bra signal. Vi skal, som MDG, jobbe for å få til en grønn og miljøvennlig byutvikling i Trondheim. Som både Kent og Line har sagt skal vi være en raus og samarbeidsvillig gjeng.

Morten Kokaas i Pensjonistpartiet sier de er fornøyd med valget i Trondheim, og samtalene som har pågått etterpå.

– Dette er en gledens dag, og det har vært veldig gode sonderingssamtaler med de andre partiene. Vi har hatt en god dialog, og det har vært konstruktive møter. Det er derfor vi står i dag, og presenterer oss som et godt alternativ i trondheimspolitikken.

Vegard Fenes i Sp sier han er stolt.

– Vi har tatt et riktig valg som sentrumsparti for å utvikle hele kommunen i en grønn retning. Samtalene har vært preget av raushet, og vi har kommet fram til at vi ønsker å forhandle fram en plattform basert på sentrum-høyre-samarbeid.

– KrF har menneskeverd i sentrum, og de dialogene vi har hatt nå viser at vi skal få til god politikk i byen vår. De forhandlingene vi går inn i nå er spennende på mange plan, og vi har veldig tro på prosjektet. Vi har en klar tanke om at dette kan bli veldig bra for byen vår, sier Majen Helen Sævik i KrF.

Opplever å ha støtte fra Frp

MDG og Frp har i utgangspunktet utelukket hverandre, men det kan finnes veier rundt, for eksempel gjennom et såkalt valgteknisk samarbeid, hvor man ikke trenger å bli enige om like mye som i et forpliktende samarbeid. Frp manglet på pressekonferansen.

– Vi har hatt en veldig god dialog med Frp hele veien, og jeg opplever å ha støtte for meg som ordfører. Det er en del av de forhandlingene videre, hvor også Frp er inne, sier Kent Ranum.

– Hvor sikker er du på at dette går i boks?

– All den tid det er forhandlinger igjen, men jeg må være tydelig på at er at fra vi startet forhandlingene har jeg opplevd en god stemning og et engasjement for å få til et løft for Trondheim. Det står vi samlet om. Jeg gleder meg til forhandlingene, men jeg er også forberedt på at det kommer til å ta litt tid. Alle partiene har vært veldig tydelig på at det er dette man ønsker. Med det i bunn skal man finne ut av det de neste ukene.

Frp avviser samarbeid

– Har du avklart med Frp i forkant, slik at man kan få valgteknisk støtte, før du begynte å forhandle med Frp?

– Dialogen med Frp holder jeg for meg selv, men jeg opplever å ha støtte fra Frp for meg som ordfører. Derfor står vi her i dag.

– Vil Frp si det samme hvis vi spør dem? Kommer de til å si at de støtter et prosjekt bestående av MDG?

– Best at du spør dem om det.

– Så du har ikke avklart det med Frp?

– Jeg kan bekrefte gode samtaler med Frp. Og det vil jeg fortsette med.

– Dette kan han ikke regne med vår støtte til, sier Elin Marie Andreassen til Adresseavisen.

Til Nidaros gjentar Andreassen at det er uaktuelt å være med på å gi MDG innflytelse og makt i Trondheim.

– Både før og etter valget har Frp hatt to mål, det er et borgerlig flertall med ny politisk kurs, og det er å holde MDG unna makt og innflytelse. Så er det sånn at valgresultatet burde tilsi at det er et det flertall for på borgerlig side. Derfor er vi veldig overrasket over at Høyre velger bort et sånt flertall gjennom å gi makt og innflytelse til MDG.

– Og det borgerlige flertallet består av?

– Det er jo MDG ut, og vi og INP inn.

– Støtter dere Ranum som ordfører nå, slik han opplever?

– Akkurat nå er det ikke flertall for noen ting. Høyre har valgt MDG, INP har tilsynelatende gått til Ap. MDG har avvist tre ganger et valgteknisk samarbeid med Frp, så da vil vi stå fast på vårt utgangspunkt. Det kan og burde være mulig med et borgerlig flertall, uten at MDG får makt og innflytelse.

– Men støtter dere Ranum som ordfører nå, slik stoda er?

– Vi kan ikke gi makt og innflytelse til MDG, og MDG kan heller ikke gå i valgteknisk samarbeid med oss. Hvordan de skal treffe et flertall er vi like spent på som dere i media.

Kjepper i hjulene?

Adresseavisen skriver imidlertid at Arbeiderpartiets Emil Raaen fortsatt kan stikke kjepper i hjulene for Ranum. De har inngått et såkalt valgteknisk samarbeid med Industri- og næringspartiet, slik at sistnevnte vil støtte Raaen i bytte mot komitéverv.

MDG gjør det klart at de ikke vil ha et samarbeid med verken Frp eller INP.

– Velgerne våre kan føle seg helt trygge på at de vil få maksimalt utbytte for den tilliten de har gitt oss, sa Line Fjørstad fra MDG på pressekonferansen.

– Vi skal ikke sette Frp eller INP i noen maktposisjon i Trondheim.

1 / 5

Venstres Erling Moe, Morten Kokaas og Elisabeth Berg Moan i Pensjonistpartiet forlater møtet like før klokken 1230 torsdag. Foto: Sigurd Lein Hernes

2 / 5

Line Fjørstad (MDG) og Kent Ranum (Høyre) er observert i lag i et kontorbygg i Midtbyen torsdag.

3 / 5

Nora Stein Bøstad i forhandlingsutvalget til Sp og partiets toppkandidat, Vegard Fenes, forlot møtet med Høyres Christianne Bauck-Larssen.

4 / 5

Til sist forlot Linda Hofstad Helleland og Kent Ranum (begge H) lokalene med et stort smil om munnen. Foto: Snorre Valen

5 / 5

MDG forlot møtet like etter klokken 12:30. Foto: Sigurd Lein Hernes

Smilte bredt etter møte

Ingen ville svare Nidaros på spørsmål under møtene som fant sted i forkant.

Line Fjørstad (MDG) hadde ingen kommentar til Nidaros' utsendte. Kent Ranum (H) var opptatt i telefonen.

Nidaros forsøkte å komme i kontakt med Ranum per telefon torsdag morgen, men fikk til svar:

– Jeg kan ikke snakke nå.

Også Fjørstad ble kontaktet på morgenen, men hun hadde samme beskjed over telefonen som ved møtet: «Jeg har ingen kommentarer til dette».

Venstre, Pensjonistpartiet, KrF og Senterpartiet var også til stede i møtene.

Like etter klokken 12:30 kom møtedeltakerne ut av møterommet. Kent Ranum hadde ingen kommentar, men smilte bredt.

Høyre gjorde et godt valg og ble største parti i Trondheim, men det er likevel ikke et åpenbart flertall for de borgerlige partiene i bystyret. De siste dagene har det pågått intense forhandlinger med de andre partiene for å få til et blått flertall.

Onsdag møtte Ranum Senterpartiet, Venstre, KrF og MDG. Pensjonistpartiet var også til stede. Gruppeleder Svein Otto Nilsen (PP) deltar ikke selv i forhandlingene, men sier til Nidaros torsdag at han går ut ifra at det pågår samtaler også torsdag.

Les mer her:

Les også

Disse skal styre Trondheim de fire neste årene