– Dette gjør vi på dugnad, det er idealisme og hobby. Hobby tar tid, koster penger og krever mye, sier Vibeke Castberg Støren.

Hun er en pensjonert barnehagelærer som ivrer for fortellerkunsten. Det er bakgrunnen for at 12 personer fra Midtnorsk fortellerforum inntar Sverresborg museum fire kvelder fra 23. til 26. juni. Da har de med seg totalt 16 fortellinger fra norrøn mytologi som de skal fremføre for publikum.

Ideen fikk Castberg Støren da hun var på et fortellerarrangement i Sverige i 2007. Hver kveld fremførte de litt av det finske eposet Kalevala, en opplevelse som var så fin at hun ville ta den med seg hjem.

– Norrøn mytologi har egentlig blitt frarøvet oss fra kretser vi ikke liker. Det er en altfor stor kulturarv til at vi kan la den bli borte, og nå vil vi gi den tilbake til ungdom, foreldre og besteforeldre, sier hun.

Samarbeid med Charlottenlund

Utgangspunktet for fortellerkveldene er Tor Åge Bringsværd fortellinger om de norrøne gudene, fra skapelsen til ragnarok. Og med seg i prosessen har fortellerforumet Charlottenlund videregående skole. Her har har nemlig elevene ved design- og tekstillinjen designet og sydd vikingkjoler til fortellingene.

Haoua og Maiken Renée, to av elevene, forteller i et notat til Nidaros at de har slitt med kilene under armene på kjolene.

– Heldigvis fikk vi hjelp av læreren vår, Halldis. Det har vært strevsomt, men også fint og lærerikt. Det ble litt travelt på slutten, men vi ble ferdig! Det har vært fint å få være med og overlevere kjolene, forteller elevene.

Det skjedde nemlig torsdag denne uka da elever og fortellere møtte hverandre på Sverresborg.

– Det viktigste er å se at kundene er så fornøyd, ler de.

Faglærer Halldis Berg forteller i notatet til Nidaros at det har gått mye tid til denne oppgaven, men at elevene har meldt tilbake til henne at det som har vært fint er at de har fått være med på å ta mål, og å prøve kjolene på hver enkelt underveis.

–Vi har ellers ikke slike oppdrag i skolen, så dette har vært spennende både for meg og elevene, sier hun.

Engasjere ungdommen

Det å engasjere ungdommen og på den måten reklamere for forestillingen innenfor denne målgruppen, har vært viktig for Midtnorsk fortellerforum. Derfor har de også hatt et samarbeid med Heimdal videregående skole, der elevene på idrettsfag og helse- og omsorgsfag har vært prøvepublikum for fremføringen av fortellingene.

– Alle rom på Heimdal videregående er oppkalt etter norrøne guder! Vi fikk innpass der, og så fikk vi øvd oss på å fortelle. Responsen var overveldende fin, forteller Vibeke Castberg Støren.

Noen av fortellingene har de allerede fortalt på Frøset gård i Bymarka i fjor. Nå har de doblet antallet fra åtte til 16, og fått tilskudd fra Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturfond og Torstein Erbos gavefond til jobben. Det betyr at de har kunnet ta seg råd til instruktør til siste delen av innøvingen. Og på fortellerkveldene på Sverresborg, som har fått navnet Saganetter, blir det spesialskrevet musikk komponert av Martin Mulholland. Dermed er det musikken og fortelleren publikum vil få møte, med fire nye fortellinger hver kveld.

– Vi står alene uten manus, bare med bilder og fortellinger i hodet vårt, og formidler med ord til dem som hører på, sier Castberg Støren.

Hun har alltid vært glad i formidlingskunsten, noe som selvfølgelig er en fellesnevner for medlemmene i Midtnorsk fortellerforum. Og selv om det er hun som fikk ideen i utgangspunktet, er hun opptatt av at dette prosjektet er det de alle som står bak.

– Vi står sammen, og innsatsen har vært like stor fra alle. Det har tatt mye tid å komme dit vi har kommet, sier hun.