12. november ble det nye Helseplattformen tatt i bruk på sykehuset, med mål om at aktiviteten og bemanningen ved sykehuset skulle være tilbake til normalen fire uker etter innføringen.

Men ting er ikke tilbake til normalen.

Grethe Aasved, direktør ved St. Olavs hospital, har torsdag orientert fylkeslegen om status etter innføringen av det nye journalsystemet. 

– Dette er svært alvorlig, og kan true forsvarligheten i sykehusdriften. Derfor har vi også varslet statsforvalteren om forholdene, sier Aasved til NRK.

Ber Helseplattformen ta grep

Fylkeslege Jan Vaage sier til mediet at det å ikke vite når sykehuset vil være tilbake i full drift, er det som bekymrer dem mest.

Han forventer at Helseplattformen setter av tilstrekkelige ressurser til feilretting og forbedring av systemet.

– Systemet må fungere ved St. Olav før det innføres ved sykehusene i Namsos og Levanger. Vi kan ikke akseptere at flere sykehus kommer i samme situasjon som St. Olav. Da vil det få alvorlige konsekvenser, sier Vaage til NRK.

Ble utsatt to ganger

Det omstridte journalsystemet ble først tatt i bruk i kommunen i mai. St. Olav, som først skulle innføre systemet i april, valgte å utsette innføringen til midten av september, og deretter til midten av november.

I forkant av innføringa møtte 300 personer opp i demonstrasjonstog for å få stoppet journalsystemet, mens det fra flere hold har vært høylytte protester mot Helseplattformen.

Blant annet har journalsystemet møtt hard motstand fra fagfolk på St. Olavs.

Aasved har tidligere forklart at sykehusene i Midt-Norge var de siste i verden som brukte journalsystemet «Doculive», et system som ikke lenger støttes. Derfor gikk Helse Midt-Norge inn til anskaffelse av et nytt journalsystem.

LES OGSÅ: Demonstrerer mot helseplattformen: – Stopp hele innføringa