– Elever får tilstrekkelig undervisning

Av

Trønderne støtter helhjertet opp om stengingen av skoler og barnehager. Nesten ni av ti trøndere mener det er et riktig tiltak for å begrense smittespredningen av koronaviruset.