Den smittede eleven går i tiende trinn, noe som har medført digital hjemmeskole for resten av trinnet, bekrefter rektor Siv Mari Forsmark til Adresseavisen.

Rektoren fortviler om den lave testkapasiteten i kommunen, men håper likevel å få de fleste elevene tilbake på skolen til fysisk undervisning allerede på tirsdag.