Eldreomsorgen i Trondheim er ikke god nok

Marie Husby Valland, Høyre

Marie Husby Valland, Høyre Foto:

Av

Nå er det på høy tid at vi gjør noe!

DEL

SpaltistDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mye tyder på at eldreomsorgen i Trondheim har et stort utviklingspotensial. Høyt sykefravær og lav grunnbemanning er bare to av mange eksempler på områder vi kan forbedre oss.

Eldreomsorgen er ett av områdene vi må legge inn ekstra mye innsats de kommende årene. Flere holder seg friske lenger, noe som fører til at flere kan bo hjemme lenger før de flytter inn på et sykehjem. Likevel må vi være forberedt på at det vil være flere som har behov for sykehjemsplass i årene som kommer, og ikke minst at det vil bli flere brukere av hjemmetjenesten. Vi må forberede oss på dette og ikke havne mer bakpå enn vi er nå.

Kvalitetsmeldingen for eldreomsorgen ble lagt fram for bystyret denne uka. Den viser at vi er på riktig vei – det er mye som har blitt bedre. Men vi kan ikke gi oss her. Vi må jobbe videre, finne nye løsninger, ta tak i enhver problemstilling for å sørge for at det tilbudet som finnes er så bra som overhodet mulig.

Norge står ovenfor store omstillingsprosesser. Ikke bare skal vi komme oss gjennom det grønne skiftet, vi kommer til å være færre som skal bære velferdsstaten videre. Skal vi klare å opprettholde nivået på velferdsstaten vår, må vi tenke nytt og være åpen for nye løsninger.

Trondheim er en av storkommunene med lavest grunnbemanning. En lav grunnbemanning går utover alle – både ansatte, brukere og pårørende. Hvis de ansatte blir overarbeidet, vil sykefraværet gå opp og trivselen på arbeidsplassen kan også gå noe ned. Dersom de ansatte får bedre tid sammen med sine brukere, vil de mest sannsynlig kunne gi enda bedre omsorg enn de gjør i dag. En god eldreomsorg starter med gode arbeidsvilkår for de ansatte.

All hyllest til de ansatte i omsorgsyrkene, som gjør en fantastisk jobb, men det hjelper lite dersom de ikke er nok folk. De ansatte står på og gjør sitt beste, men når de er få ansatte som deler på mange brukere, vil de ikke ha tid til å hjelpe alle. Det er også et problem at en andel av brukerne av hjemmetjenesten har mer enn 10 hjelpere.

Akkurat hva som vil bidra mest til å få ned sykefraværet, er vanskelig å vite. Hadde vi visst det, ville nok sykefraværet vært lavere enn det er i dag. Det finnes dog noen indikatorer på hva som bidrar mest. En styrket avdelingsledelse er en av tingene som trekkes frem. Gode avdelingsledere med tid til sine ansatte, gjør arbeidsplassen både tryggere og bedre.

Eldreomsorgen i Trondheim er ikke god nok! Vi må øke grunnbemanningen og utvikle mellomledelsen. Samtidig må vi sørge for at vi har nok plasser tilgjengelig både i hjemmetjenesten og på sykehjemmene i årene som kommer.

Også må vi ikke glemme at en god eldreomsorg er litt som lykke – det er ikke en destinasjon, men en evig reise med utvikling.

Skriv innlegg på Trønderdebatt.no «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

laster
Se kommentarer

Kommentarer til denne saken