Gå til sidens hovedinnhold

Ekstraordinært formannskapsmøte i Trondheim

Har kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte i Trondheim.

Klokken 09 onsdag morgen, samles formannskapet i Trondheim til et ekstraordinært formannskapsmøte.

Det er kun to punkt på sakslista: «Informasjon knyttet til korona» og «Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Trondheim kommune».

Møtet kan du se direkte i vinduet øverst.

Tidligere i år vedtok formannskapet en ny forskrift som skulle vare ut måneden, men nå er smittesituasjonen i Trondheim - og landet forøvrig, annerledes enn for knappe to uker siden.

I kommunedirektørens saksframlegg er det forslag om at formannskapet viderefører enkelte punkter, men samtidig letter på enkelte tiltak.

I tillegg ønsker formannskapet å vedta et nytt punkt:

 • Skjenkestopp fra kl 2200 på spise- og skjenkesteder

Vil videreføre:

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand
 • Bruk av munnbind på kollektivreiser
 • Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
 • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc
 • Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder
 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage
 • Krav om 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Vil ikke videreføre:

 • Plikt til hjemmekontor der dette er hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet
 • Idrettshaller skal holde stengt frem til 18.01.2021 med unntak for toppidretten.
 • Fritidskulturaktiviteter avlyses frem til 18.01.2021 med unntak av kulturskolen og fritidsklubber for barn/ unge med særlige behov.
 • I tillegg ligger det inne i den nye forskriften at formannskapet skal be om at veiledere for fritidskulturaktiviteter og idrett fortløpende oppdateres i tråd med smitterisikobildet og legges til grunn for utøvelse av aktivitetene, samt at det anmodes om at innbyggere i Trondheim fortsatt benytter hjemmekontor så langt dette er hensiktsmessig for arbeidets art.

Kommentarer til denne saken