– Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal ha eksamen i norsk skole i det videre. Men eksamen utgjør omtrent 20 prosent av sluttvurderingen på elevenes vitnemål, og jeg mener at en avlysning nå gir bedre tid til å jobbe med de resterende 80 prosentene etter to spesielle år, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Dermed følger regjeringen anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet, som gikk ut på å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen for grunnskolen og videregående opplæring. Det er, som i 2020 og 2021, gjort unntak for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget. Bakgrunnen er at smitteverntiltakene har gitt elevene ulik undervisningssituasjon på forskjellige steder i landet.

Viktig med rask avklaring

Brenna understreket at avgjørelsen er tatt etter råd fra en rekke aktører. I tillegg til Utdanningsdirektoratets vurdering, har hun hatt møter med KS, fylkene, statsforvalterne, samt elev- og lærerorganisasjoner.

Både elevorganisasjonene og Skolenes landsforbund har bedt Brenna om å avlyse. De har også etterspurt en rask avgjørelse.

Det har også vært viktig for regjeringen, understreket Brenna. Hun tror skolene og elevene med dette vil få ro til å konsentrere seg om undervisningen i det som gjenstår av skoleåret.

– Ulempen er at vi ikke helt vet hvordan situasjonen vil være om tre måneder. Men skolen trenger forutsigbarhet og ro mer enn noen gang, sier hun.

– Ikke slapp av

Brenna kom med en tydelig melding til elevene om at dette ikke er en anledning til å ta det med ro og la være å jobbe med skolearbeid.

– Dette er ikke en beskjed om at elevene kan slappe av, tvert imot. Dette er et forsøk på å gi deg tid til å jobbe skikkelig med skolen fram til ferien, sier hun.

Også foreldrene fikk beskjed om å følge opp og motivere ungdommene helt til skoleslutt.

Hun redegjorde for at Kunnskapsdepartementet også har vurdert ulike mellomløsninger, men at disse heller ikke ville gitt en rettferdig ordning som tok hensyn til at elever på forskjellige steder i landet har hatt ulik læringssituasjon de siste to årene.

Ro og forutsigbarhet

– Vi ønsker å gi lærerne tid, ro og mulighet til å gi opplæring etter intensjonene i læreplanen. Ha pusterom til å snakke med elevene, utfordre og la elevene samarbeide med hverandre. Vi har tillit til at dere kjenner elevene best og vet hva de trenger nå, avslutter Brenna.

Opptak til høyere utdanning vil foregå som normalt, på samme måte som i fjor og året i forveien. Brenna tror avgangselever fra videregående skole vil være faglig forberedt for videre studier, til tross for at de har gjennomgått tre år uten eksamen.

– Det er også sånn at det er heldagsprøver, tentamener og andre typer prøver elevene er igjennom selv om det ikke er eksamen. Så noen eksamenslignende situasjoner skal mange igjennom. Men dette er én av de tingene vi har tenkt veldig nøye igjennom, sa hun på pressekonferansen fredag.

Høring

Forslaget fra regjeringen skal ut på høring før den endelige avgjørelsen blir tatt. Brenna sier det alltid er bra å få høre innvendinger, men at regjeringen har lagt fram løsningen de mener er den beste.

– Heldigvis lever vi i et demokrati, og det betyr at vi sender ting på høring. Det er jeg veldig glad for, for det er også et uttrykk for normalitet på vei ut av en pandemi. Vi legger det ut på høring for å få alle innvendingene. Det er alltid bra når man tar en avgjørelse, sier Brenna til NTB.

– Men regjeringens anbefaling til oss alle, og foreløpige beslutning, er at vi skal avlyse eksamen.