Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi oppfordrer derfor trafikantene allerede nå om å ta høyde for denne situasjonen når de planlegger helgeutfart, spesielt med tanke på rushtiden fredag. Vi oppfordrer de som kan om å ha hjemmekontor, eller om å reise kollektivt. Må du kjøre, tenk trafikksikkerhet, ta det rolig, og beregn ekstra tid, sier prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Omkjøringsveg er fylkesveg 950 Hommelvik - Stjørdal, som er midlertidig åpnet for modulvogntog type 1 og 2, og 24 meters vogntog, står det videre.

Trafikanter oppfordres til å sjekke 175.no før de skal ut og kjøre.

– Statens vegvesen avventer geotekniske vurderinger fra byggherre Nye Veier AS før vi avgjør når vi kan åpne veien. I tillegg må vi vurdere skadeomfanget skredet har gitt på tunnelens tekniske utstyr.

– Vi forstår at det er en krevende situasjon for trafikantene når en så sterkt trafikkert veg som E6 ved Trondheim må stenges. Både trafikksikkerhet og forutsigbar fremkommelighet er viktig for oss, avslutter Dypvik i pressemeldingen.