E6: Fire-felts motorveier tilhører fortida

Illustrasjoner i forbindelse med utbygging av ny E6 nord for Trondheim. Dette er fra Sveberg i Malvik.

Illustrasjoner i forbindelse med utbygging av ny E6 nord for Trondheim. Dette er fra Sveberg i Malvik. Foto:

Av

De konservative partiene griper til fortidas løsninger for å løse framtidas problemer. Det gjør de også i saken om firefeltsmotorveier i Norge.

DEL

DEBATT Høyre går nå hardt ut på banen for bygge firefelts motorveier på E6 mot Steinkjer i Nidaros. De mener dette er framtidas løsning etter å ha erklært klimakrise i Trondheim. Vi er avhengig av en reduksjon i antall biler inn til Trondheim for å oppfylle betingelsene i klimapakken med regjeringen, og skal vi få ned utslippene av klimagasser må antallet biler reduseres, og farten må ikke økes, fordi utslippene og energiforbruket øker sterkt med økende hastighet for hver kilometer bilen kjører.

Vi må derfor investere i alternativer til biltrafikken, og det eneste virkelige alternativ til bil og fly i dag er jernbane. Vi må bedre konkurransekraften til jernbanen. Det gjør vi ikke ved å bygge firefelts motorveier og 110 km/t-fartsgrense. Dette kommer til å gå utover økonomien og derved jernbanetilbudet i Trøndelag. Jernbanen er også det eneste bærekraftige alternativet til flytrafikk. Alle jernbane investeringene har gått til Oslo-området i de siste 30 årene. Dette må forandres. Vi må få en ny jernbaneplan for å utvikle et tilbud mellom Oslo og Trondheim, Bergen og Stavanger på fire timers reisetid mellom byene.

Firefelts motorveier tar mer plass og mer matjord det ser vi vi sør for Melhus. Det blir høyere veiskjæringer , og mer utskutt tunellmasse. Høyre sier at vi trenger firefeltsmotorveier for framtida, men allerede nå lages det autonome biler, som kan klare seg med betydelig kortere avstand mellom bilene og derved øker kapasiteten på veiene.

Problemet for de konservative partiene er at de ofte griper til fortidas løsninger for å løse framtidas problemer. Det gjør de også i saken om firefeltsmotorveier i Norge.


HØR SISTE EPISODE AV BØRSEN OG KATEDRALEN:


Skriv innlegg på Trønderdebatt.no «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken