"Nå trengs litt demokratisk initiativ, ikke påskudd for å utsette viktige saker", skriver politisk redaktør i Nidaros Snorre Valen og kritiserer meg for å ha foreslått å utsette behandlingen av årets store miljøslag, spørsmålet om hvor langt nord Norge skal tillate oljevirksomhet, eller hvor grensa for iskanten skal gå. Valen mener det rimer dårlig med SVs krav om en rask behandling av spørsmålet om å evakuere sårbare fra flyktningeleiren Moria.

Jeg vil påstå det er en vesensforskjell i spørsmålet om evakuering av Moria og spørsmålet om hvor iskanten skal gå. Folk dør i Morialeiren. Venter vi med å evakuere risikerer vi at flere dør. Konsekvensene av å utsette spørsmålet om hvor grensene for oljeboring i nord skal gå, til høsten, er på ingen måte dramatiske. Konsekvensene er ikke engang store for oljeselskapene. Vi har de siste ukene sett et kraftig fall i oljeprisen, det er neppe noen som står klare til å stikke oljeborene ned i havdypet i Barentshavet med det første.

Derimot vil en utsettelse av saken sikre at vi sikrer en demokratisk behandling av saken. En viktig del av Stortingets behandling av ulike saker som fremmes fra regjeirngen er de offentlige høringene. Her kan miljøorganisasjoner, forskere, oljeselskaper, NHO, LO og andre organisasjoner møte opp og legge fram sitt syn på den aktuelle saken for stortingsrepresentantene. Stortingsrepresentantene kan så stille spørsmål til de ulike organisasjonene. Sammen blir vi forhåpentligvis litt klokere og i stand til å fatte bedre beslutninger. Men slik situasjonen er nå er alle høringer i Stortinget avlyst. De kan riktignok gjøres via internett, men samme hvor gode nettløsninger vi har blir ikke dette det samme som en fysisk høring i Stortinget når du skal ha 50-60 personer med.

Les også

Nå trengs litt demokratisk initiativ, ikke påskudd for å utsette viktige saker

Valen mener høyresiden vil bruke dette mot oss i spørsmålet om hastebehandling av evakueringen av Moria. Gjør de det er det ikke så vanskelig å imøtegå argumentet deres. I det spørsmålet handler det som jeg skrev over om å redde liv. Det er en akutt situasjon.

Vårt forslag om å utsette behandlingen av spørsmålet om iskanten er et demokratisk initiativ som Valen etterlyser. Dessuten innebærer vårt forslag rent faktisk å følge de helt ordinære spillereglene i Stortinget. Hadde vi vært i en situasjon uten korona, og regjeringen hadde lagt fram spørsmålet om iskanten nå etter påske, ville saken vanligvis ikke blitt behandlet før til høsten. Stortinget har en regel om at alle saker som skal behandles i vårsesjonen må fremmes en gitt dato før påske. Det er bare unntaksvis Stortinget behandler saker som fremsettes etter det. Bortsett fra forslaget om revidert nasjonalbudsjett. Det fremsettes i mai og behandles i juni, men den saken er også presisert at det er unntak for i Stortingets regelverk.

For ordens skyld kan jeg legge til at vårt forslag om å evakuere Moria ble lagt fram for Stortinget i god tid før påske.

Men for å avslutte der jeg starta. Du kan rett og slett ikke sammenligne en sak hvor barn dør med et forslag om å sikre en demokratisk behandling av oljeboring i nord, Valen.