En mann i 50-årene er dømt for flere tilfeller av promillekjøring etter å ha blitt stoppet både i vår og i sommer.

Nå får han aldri kjøre igjen.

Kjørte 200 meter på MC

14. mai i år kjørte mannen motorsykkel, til tross for at han var alkoholpåvirket, kommer det fram i en fersk dom fra Trøndelag tingrett.

«Siktede kjørte omtrent 200 meter. Han har ingen god forklaring på hvorfor», heter det.

Mannen ble ikke stoppet da han kjørte, men ble oppsøkt av politiet omtrent en time senere og ble da tatt med til stasjonen for promilleprøve.

Den viste 1,98 i promille.

Dro på handletur

Omtrent to måneder senere, 22. juli, la mannen igjen ut på kjøretur i Trondheim.

«Siktede drakk hjemme og fikk en idé om å dra til byen for å drikke mer», heter det i dommen.

Da mannen ble stoppet ble han mål til 1,94 i promille og ble tatt med i fyllearresten.

I dommen kommer det fram at han angrer.

«Siktede er glad for at han ble stoppet, og glad for at han ikke voldte noe skade mens han kjørte», heter det.

Mannens førerkort var allerede inndratt da han i juli ble stoppet for fyllekjøring, noe han også ble anmeldt for.

Alkoholprogram

I Trøndelag tingrett ble saken avgjort med en tilståelsesdom og mannen ble dømt til 75 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. I tillegg må han betale 95.000 kroner i bot, subsidiært 15 dager i fengsel.

Et av vilkårene er også at han må gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring, med en gjennomføringstid på ti måneder.

I dommen kommer det fram at mannen har et anstrengt forhold til kjøring og alkohol, men at han ikke har drukket siden i juli.

«Siktede framstår som svært motivert til å ta tak i sitt alkoholproblem», heter det i dommen

Fordi det er en tilståelsesdom ble det fratrekk i fem dager. Uten tilståelse hadde mannen blitt dømt til 80 dagers betinget fengsel, heter det i dommen.

Får aldri kjøre igjen

I dommen påpekes det at mannen hadde høy promille ved begge tilfellene og at mannen «utvilsomt utgjorde en betydelig fare for andre trafikanter.»

Det legges også vekt på at mannen kjørte ti ruspåvirket to ganger på relativt kort tid, og at det var under fem år siden han sist ble dømt for det samme.

Han mister derfor førerretten for alltid, etter en begjæring fra påtalemyndigheten.

Om han skal ta oppkjøring igjen, må han søke om det i henhold til tapsforskriften.