Onsdag ettermiddag gikk alarmen da forvaringsdømte Stig Millehaugen ikke møtte opp ved Trondheim fengsel etter permisjon.

Trøndelag politidistrikt etterlyste Millehaugen onsdag ettermiddag og han er nå etterlyst internasjonalt.

I en pressemelding fra politiet kommer det fram at etterforskningen så langt tyder på at Millehaugen har reist med fly fra Værnes lufthavn til Oslo Lufthavn i 12-tiden onsdag formiddag, og videre tatt flytoget til Oslo Sentralstasjon.

– Det er flere funn som underbygger dette, uten at vi ønsker å gå i detaljer. Det er også viktig å understreke at vi fortsatt jobber ut fra flere hypoteser når det gjelder bevegelsene til den etterlyste, sier politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

Ransaket bopel i Viken

Trøndelag politidistrikt sendte ut riksvarsel onsdag ettermiddag og samarbeider tett med flere andre politidistrikt for å finne og pågripe Millehaugen.

Det ble tidlig torsdag gjennomført ransaking av en bopel tilhørende en bekjent av Millehaugen i Viken fylke, da politiet hadde opplysninger som ga grunn til å tro at han kunne oppholde seg der.

– Vi gjentar at vi ønsker tips fra publikum i saken og at ingen må foreta seg noe på egen hånd. Kontakt politiet hvis du gjort observasjoner som kan være av interesse, sier Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt.

Dømt for en rekke alvorlige lovbrudd

Millehaugen beskrives som ca. 179 centimeter høy, noe kraftig bygd og er født i 1969.

Millehaugen er dømt for en rekke alvorlige lovbrudd, som væpnet ran og overlagt drap. Han ble i Borgarting lagmannsrett i 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid, for overlagt drap.

Tips politiet via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller via telefon 7348 9400.