Etter drapet på to ungdommer i Trondheim i 2018, ble den nå 21 år gamle mannen dømt til tvungent psykisk helsevern. Han er i dag innlagt på sikkerhetsavdelinga på Østmarka.

I mars var saken for retten igjen. Han er diagnosert med paranoid schizofreni, men uttrykte i sin forklaring til retten at han nå er frisk og ønsker å flytte fra Trondheim.

I rettspapirene kommer det fram at mannen er tungt medisinert, og paranoid schizofreni-diagnosen er opprettholdt av sakkyndige som ga en ny erklæring før rettsasaken.

Tingretten mener at årsaken til at 21-åringen i dag ikke har symptomer på psykose, er på grunn av den vedvarende medisineringen han får og den regulerte tilværelsen hans.

«Det vil utvilsomt være av stor betydning at eventuell avvikende atferd hos tiltalte oppdages i en tidlig fase for å avdekke psykotiske gjennombrudd. Dette krever meget tett oppfølging av ham. Tiltalte fremstår å ha svært liten innsikt i egen sykdom og behovet for medisinering, selv om han kan ha en dialog med behandler og øvrige helsepersonell ved Østmarka om dette», heter det i rettspapirene.

Retten mener derfor det fortsatt er fare for at mannen skal skade andre. Domslutningen ble at han fortsatt skal være under tvungent psykisk helsevern.