Da søknadsfristen gikk ut 30. mai hadde det kommet inn åtte søknader til landbruksskolen på Leinstrand.

Totalt var det fire menn og fire kvinner som søkte på stillingen. Én av mann har valgt å trekke seg fra prosessen før søkerlista ble offentliggjort.

Se hele søkerlisten nederst i saken.

I stillingsannonsen kommer det fram at rektoren ved skolen vil være enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen.

Ny rektor vil ha det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling:

«For rektor ved Skjetlein videregående skole vil det også være viktig å bidra til å videreutvikle skolens utviklingsavdeling. De grønne næringene stiller stadig større krav til kunnskap som grunnlag for god lønnsomhet. Skjetlein videregående skole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør. Skjetlein videregående skole skal, i samarbeid med andre kompetansemiljø, være en viktig bidragsyter for et kompetanseløft».

Det er i dag 114 ansatte ved skolen.

Dette er søkerne:

1 Kjellstadli, Gullik (58) M Rektor FOSNAVÅG

2 Krokstad, Sussann Hestnes (54) K Enhetsleder / virksomhetsleder SNILLFJORD

3 Hagen, Edward Georg (56) M Fagleder BUVIKA

4 Sandø, Karoline Moe (37) K Avdelingsleder og yrkes- ogutdanningsrådgiver TRONDHEIM

5 Hovind, Marit K. (55) K Virksomhetsleder (PPT, voksenopplæring og integrering) TRONDHEIM

6 Jensen, Gjertrud (46) K Vikaransvarlig KATTEM

7 Kandidaten trukket seg (logg) ***** **** *****, *****

8 Brekk, Arnstein Even (58) M Avdelingsleder HØYLANDET