Disse to egenskapene øker risikoen for å dø av korona