– Det har betydning for den totale kapasiteten på tilfluktsrom i kommunen. Skulle det skje en hendelse som gjør at tilfluktsrommene må tas i bruk, vil det beskytte befolkningen i større grad enn om vi ikke hadde oppgradert dem. En oppgradering betyr at også at man oppholde seg i rommene over lengre tid, kontra om de ikke var satt i stand, sier Camilla Renate Storseth Moe, leder ved Enhet for sikkerhet og beredskap i Trondheim kommune.

Se listen over de syv tilfluktsrommene som oppgraderes, lenger ned i artikkelen.

To typer

I Norge finnes det to typer tilfluktsrom, offentlige og private. Mens de offentlige er bygget for å kunne gi vern for allmennheten, ved at menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon – er de private tilfluktsrommene bygget for å gi vern til de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Dette er uavhengig av om eiendommen er offentlig eller privat eid.

De fleste tilfluktsrom i Trondheim er private, altså ment for å gi vern til personer som normalt oppholder seg der, mens 14 er offentlige. I september 2020 gjennomførte Trondheim kommune en kontroll av tilstanden på de offentlige tilfluktsrommene: «Kontrollen avdekket avvik og mangler vedrørende tilfluktsrommenes verneevne, beredskapsventilasjon, manglende/defekt utstyr, instruksverk, skilting m.m.», går det fram av et dokument Nidaros har fått innsyn i.

Dokumentet er en søknad fra kommunen til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) om bruk av frikjøpsmidler. Trondheim kommune søkte og fikk godkjent bruk av totalt 2,8 millioner kroner av kommunens andel av disse midlene. Utover dette er det estimert å bruke 1,5 millioner for å sette i stand de syv offentlige tilfluktsrommene.

– Vi har fokus på og prioriterer tilfluktsrom på en annen måte enn det som er gjort de siste tiårene. Nå blir syv offentlige tilfluktsrom oppgradert, og det er starten på et arbeid for å få tilfluktsrommene innenfor kommunens grenser i god stand, sier Per-Tore Støen, direktør i Trondheim eiendom.

Ifølge Tormund Ledang Husøy, prosjektleder i Trondheim eiendom, er de syv offentlige tilfluktsrommene som nå oppgraderes, plukket ut av kommunen i samarbeid med fagfolk på feltet, og etter en vurdering av ekspert på tilfluktsrom, Bjørn Johnsen, og DSB.

Disse tilfluktsrommene oppgraderes

Tilfluktsrom som kommunen eier:

Rostenhallen: Kapasitet på 780 offentlige plasser, og 400 private. Oppgraderes for 1.097.000 kroner. Status: En omfattende leveranse av utstyr er på stedet og venter på klargjøring av lagerrom. Ventilasjonsanlegget, som var ødelagt under et ombyggingsprosjekt i hallen, er reparert. Nødstrømsaggregat, som er ute av drift, skal istandsettes.

Åsvang skole: Kapasitet på 500 offentlige plasser, og 220 private. Oppgraderes for 388.000 kroner. Status: Prosjektet er ferdigstilt.

Tidligere brannstasjon syd, Øvre Flatås veg 2: Kapasitet på 200 offentlige, og 20 privat plasser. Oppgraderes for 364.000 kroner. Status: Planlagte tiltak er gjennomført.

Stabbursmoen skole: Kapasitet på 640 offentlige og 400 private plasser. Oppgraderes for 637.000 kroner. Status: Det er uklart om om skoleanlegget skal rehabiliteres eller rives og kommunen oppfører nybygg. I siste tilfelle har DSB akseptert at både det offentlige og et privat tilfluktsrom slettes. Det forberedes en sak for bystyret nå.

Tilfluktsrom som er eid av private:

Byhaven kjøpesenter: Kapasitet på 520 offentlige plasser, og 300 private. Oppgraderes for 1.017.000 kroner. Status: Ingen tiltak iverksatt. Utstyr er ikke satt i bestilling. Trondheim kommune er i dialog med eier.

Parkeringskjeller Britannia hotell: Kapasitet på 630 offentlige, og 430 private plasser. Oppgraderes for 633.000 kroner. Status: Planlagte tiltak er gjennomført i regi av E.C. Dahls Eiendom AS. De venter på siste leveranse og sluttkontroll.

Tapir, Øvre Flatås veg 16: Kapasitet på 45 offentlige plasser, og 55 private. Oppgraderes for 157.000 kroner. Status: Tiltak er ikke iverksatt. Kommunen har dialog med eier om gjennomføring.