Det er Emilie Faarup Storvik (23) og Roar Høiby Brakstad (26) som ble valgt inn i styret. Storvik tar en mastergrad i Europastudier, mens Brakstad tar lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

– De nye styrerepresentantene har et utrolig spennende år foran seg, med store saker som campusprosjektet, ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet og finansiering i UH-sektoren. Vi gleder oss veldig til å se Emilie og Roar ta plassene sine rundt styrebordet, sier sittende representant og valgstyreleder Jørgen Valseth i en pressemelding.

I tillegg til Storvik og Brakstad ble Sander Elias Høyland og Hanna Drag Lysø valgt inn som vararepresentanter. Representantene inntrer i sin rolle fra 1. august i år og vil bli sittende fram til 31. juli neste år.

Blant de 40 433 stemmeberettigede studentene ved NTNU var det bare 4 312 som valgte å stemme i valget. Det gir en oppslutning på 10,66 prosent.