Gå til sidens hovedinnhold

Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Politikerne i formannskapet vedtok ny lokal koronaforskrift tirsdag 15. juni.

Den nye forskriften gjelder fra klokka 18.00 tirsdag, og til nytt formannskapsmøte 22. juni.

Kommunedirektøren la fram forslag til ny forskrift mandag, og la opp til flere lettelser i tiltakene, blant annet ved å oppheve stenging av virksomheter, og ved å tillate arrangement med et begrenset antall deltakere.

Da politikerne i formannskapet behandlet forslaget tirsdag, ville de imidlertid gå enda lenger. Det ble vedtatt å følge nasjonale smittevernregler for arrangement, og for breddeidrett og fritidskulturlivet.

Politikerne var også enige om at forskriften ikke skal vare i to uker, slik administrasjonen la opp til, men at det tas ny vurdering neste tirsdag.

Nå er det disse reglene som gjelder:

 • Påbud om minimum 2 meters avstand mellom personer som trener på treningssenter

 • Påbud om stopp i alkoholservering kl 22 og ikke innslipp etter kl. 21
 • Begrensninger i deltagelse på arrangement følger nasjonale retningslinjer:

 • a) 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs på privat sammenkomst. (Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan likevel møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.)

 • b. 50 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel:

 • 1. 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

 • 2. 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

 • c.) 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

 • Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

 • Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med et måltid (minimum hovedrett)
 • Serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst
 • Begrensninger i deltagelse i idretts- og fritidsaktiviteter følger nasjonale retningslinjer: Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Munnbind i drosje
 • Munnbind på offentlig transportmiddel

I tillegg gjelder disse anbefalingene:

 • Det anbefales begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole).
 • Det anbefales å ha maksimalt 10 gjester i private hjem. Personer som er beskyttet mot koronasykdom regnes ikke med i antallet på 10 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Alle som ikke tilhører samme husstand, bør kunne holde minst en meters avstand. (Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.)
 • Det anbefales at voksne og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind innendørs i butikker og kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende
 • Munnbind hos virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings og hulltakingstjenester m.v. Det anbefales at ansatte og kunder (voksne) og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind dersom de ikke kan holde minst en meters avstand til hverandre. Kunder kan ta av munnbindet dersom dette er nødvendig for utførelsen av behandlingen.
 • Hjemmekontor: Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Kommentarer til denne saken